Et kulturskoletilbud for alle

Vil øke rammen til kulturskolen.

Mari Rui Heiniger.  Foto: Privat

Meninger

Skrevet av Mari Rui Heiniger, 1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oppdal

I FNs menneskerettighetserklæring står det «Enhver har rett til å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder.» Kulturskolen er en av de største kommunale bidragsyterne når det gjelder oppfyllelse av denne retten. Kulturskolen skal favne bredt og gi et tilbud til alle. Er det slik i praksis i Oppdal kommune?

Etter at fristen for påmeldingen til kulturskolen gikk ut 10. mai sto 238 ønsker fra 150 enkelthoder på skolens venteliste. Miljøpartiet De Grønne i Oppdal mener den lange ventelisten bør gi et viktig signal til politikerne og kommunen om å øke rammen til kulturskolen.

For mange barn kan det være av avgjørende betydning om man får en kulturskoleplass eller ikke. I følge rektor Tone Norbeck er det tydelig at kulturskolen er en aktivitet som barn og unge ønsker seg. Norbeck beskriver en i utgangspunktet positiv situasjon, med fornøyde elever og lite frafall. Hun fremhever at kulturskolen spiller en viktig rolle i bygda, og at de ansatte har et sterkt ønske om å kunne være et lokalt ressurssenter for folk i alle aldre.

På grunn av begrensede ressurser må imidlertid kulturskolen si nei til mange, og har ikke kapasitet til flere. «Det er en grense for hvor mange danseelever en lærer kan ha inne på et rom, eller hvor mange gitarister det er plass til i et studio», sier Norbeck. Foretaket kan ikke selv løse ventelisteproblematikken ved kulturskolen uten økte midler fra kommunen. Det er på tide at kommunen som skoleeier kommer på scenen. Hvilken kulturskole vil vi ha i bygda?

«Å drive med en utøvende kunstnerisk aktivitet kan betraktes som en fornybar ressurs. Den tærer ikke på ressursgrunnlaget, men er i seg selv miljøskapende, til glede for både den som utøver og den som betrakter og lytter», skriver Wenche Waagen, førstelektor i musikkdidaktikk ved NTNU. Derfor er det en selvfølge at Miljøpartiet De Grønne støtter en offensiv kulturpolitikk, og har programfestet å utvide kulturskoletilbudet og redusere ventelisten.