Vi trenger et nytt barnehageløft i Oppdal

Signe Britt Ø. Kjosaas i Oppdal Arbeiderparti mener barnehagebygg i Oppdal må oppdateres.

Innleggsforfatteren mener Høgmo barnehage (bildet) og Pikhaugen barnehage trenger en moderne oppdatering.   Foto: Bjørn Andreassen

Meninger

Skrevet av Signe Britt Ø. Kjosaas, listekandidat for Oppdal Arbeiderparti

I Oppdal er de fleste mødre og fedre i jobb. Samtidig velger de aller fleste foreldrene søke barnehageplass for sine barn etter at vi fikk på plass full barnehagedekning over hele landet. Det er bra for likestillingen mellom menn og kvinner, for samfunnet og for barna. Som småbarnsforeldre vil man alltid det beste for sine barn – også når det kommer til valg av barnehage. Jeg mener det er selvsagt at dyktige ansatte og alle barn fortjener å tilbringe sine dager i et moderne, innholdsrikt og funksjonelt barnehagebygg.

Som førskolelærer kjenner jeg både på meg selv, mine kollegaer og barna hvor viktig det er med en barnehage som er tilpasset dagens behov: fra grovgarderober hvor barna kan få henge av seg uteklær og støvler, til gode bad og videre til stell for de minste på toalettet. Alt er vi alle innom i løpet av en barnehagehverdag.

Velferdsstaten har utviklet seg enormt gjennom årene, og Oppdal har vært med på utviklinga. Det gir flere innbyggere, og behov for flere barnehageplasser fremover. Da er det viktig at Oppdal kommune kan tilby gode, oppgraderte barnehager som legger til rette for læring og trivsel for store og små.

Foreldre vurderer mange ting når de skal velge barnehage. Etter avstand og hvilken type barnehage, så er barnehagens fysiske kvaliteter det viktigste når valget skal tas. En god barnehage er så mye mer enn fire vegger og tak – en god barnehage er tilpasset hvert enkelt barn. I min arbeidshverdag ser jeg hvor viktig frilek er. I leken lærer barna empati, språk, om vennskap, forståelse og samarbeid. I barnehagene må det være plass og rom for at barna kan leke og lære på alle mulige vis: i et aktivitetsrom, i lesekroken sammen med voksne eller boltre seg fritt utendørs.

Høgmo og Pikhaugen barnehager er blant de første kommunale barnehagene i Oppdal, og var viktige for å sikre full barnehagedekning. Det bærer imidlertid byggene også preg av. Og akkurat som at barnehagen har endret seg fra et par timers oppholdssted for å avlaste mor til et sted hvor man bruker hele dagen til lek, læring og mestring, må også selve barnehagebyggene oppdateres. Dagens kommunale barnehager er modne for et løft. Det vil vi i Arbeiderpartiet gå til valg på – et nytt barnehageløft!

Det fortjener både barna og de ansatte i oppdalsbarnehagen.


Pelsdyrbøndene blir ranet av Høyre, Venstre, KrF og Frp

Dagens forslag om erstatning til pelsdyrbøndene er langt fra godt nok. Det er regjeringspartiene ansvalig for å løse.Idretten MÅ være for alle

Oppdal er i ferd med å etablere sin egen utstyrsbu. Det er fint, men jeg skulle ønske det gikk fortere.- Vi vil at Rennebu skal være en offensiv kommune inn i det grønne skiftet

Ordfører Ola Øie og varaordfører Marit Bjerkås i Rennebu Arbeiderparti svarer Karl Olav Mærk.