Skal lekeplassen på torget i Oppdal ofres på storkapitalens alter?

I dette leserinnlegget mener Kristin Brandvold at innovasjonssenteret ikke må gå foran lekeplassen.

Lekeplassen i Oppdal sentrum er mye brukt av barn og ungdom.   Foto: Fredrik B. Lange

Meninger

Skrevet av Kristin Brandvold

I fredagens utgave av Oppdalingen ser jeg at kommunestyret vil gå i dialog med SIVA om lekeplassens fremtid.  «Fjellet» på den påtenkte Låven skal ifølge artikkelen etablerers innover lekeplassen og stjele av det vesle arealet som i dag er i bruk, med det resultatet at flere lekeapparater blir til overs. 

Rådmannen skisserer at disse apparatene flyttes f.eks. til arealet mellom Husfliden og Lev Vakkert.  Dette faller på sin egen urimelighet – skal barna flyttes inn i et smug som er både trangt og mørkt, og hvor Låven vil stenge for den lille sola som er der i dag?

Skal den mest vellykka etableringen i Oppdal sentrum også ødelegges nå?  Jeg oppfordrer folk til å våkne og se hva som er i ferd med å skje.  Dette foregår bak lukkede dører og både fastboende og tilreisende barn blir ofret. 

Det etablereres flere og flere boenheter i sentrum av Oppdal og både barnefamilier, besøkende barnebarn, barn på hotellet og turister har behov for, og bruker lekeplassen på torget daglig.

Jeg ser av nevnte artikkel at flere kommunestyrerepresentanter skryter uhemmet av plassen og den suksessen lekeplassen har blitt, men de er altså likevel villige til å forhandle den bort.

Et argument som er brukt er at det ønskes et uteområde for både store og små.  Det er jo nettopp det vi har i dag på torget som er etablert i Oppdal.  På lekeplassen er det folk i alle aldre og ungdommen koser seg på den grønne plenen på fine dager.

Jeg støtter helt uttalelsene til Sigmund Fostad som sier at «Vi glemmer det vi har gjort for barna. Det er ingen grunn til å rasere lekeplassen for et innovasjonssenter».

Jeg ber kommunen opplyse i klartekst hva de mener med å gå inn på forhandlinger med Siva i denne saken:

  • Vil de tillate at Låven spiser opp lekeplassen?
  • Vil de gå med på splitte lekeplassen i to?  Er det i så fall tenkt på farene ved å la småbarn leke der større unger/voksne kommer rutsjende ned en klatrevegg på 26 m?
  • Vil de flytte hele lekeplassen? I tilfelle hvor er det et fritt og solrikt areal nær torget dersom Låven kommer?
  • I nabovarselet som er utsendt for Låven er hele lekeplassen inntegnet som riggplass.  Hvor blir lekeplassen midlertidig etablert under en eventuell byggeperiode?
  • I samme nabovarsel står det at lekeplassen (BUT) skal reetableres der den er i dag.  Har kommunen tenkt å avvike fra dette ? I så fall bør innbyggerne i Oppdal kommune informeres om dette og ikke måtte være passive tilskuere til at dette flotte og mye brukte tilbudet for barn forhandles vekk bak lukkede dører!

Oppdalinger, våkn opp!


Framtidens uteoppholdsareal i sentrum skal opp til diskusjon

Lekeplassen i Oppdal sentrum kan være på flyttefot.

 

Klager på Siva-bygget førte ikke frem

Fylkesmannen har satt endelig punktum i klagene mot Siva-bygget.