Rennebu Arbeiderparti satser på skogen

Ei satsing på Grønn Fjellhageby kan være løsningen som vil ivareta natur og miljø på en god måte for de som kommer etter oss.

Rennebu Arbeiderparti hadde forrige lørdag kick-off i skogen hos ordfører Ola Øie.   Foto: Rennebu Arbeiderparti

Meninger

Skrevet av Rennebu Arbeiderparti

Lørdag 1. juni var ikke bare dagen for bryllup i Domen, men dagen hvor Rennebu arbeiderparti markerte at det var 100 dager igjen til valget.

Valgløftet vårt «fornybar på barnas premisser» førte oss til ordførerskogen hvor vi brukte dagen på konkurranser, bålkaffe og politikk.

Skog er en viktig ressurs for Rennebu, med et langt større potensiale enn det som benyttes i dag. I tillegg ser vi at kloden vår er under et så stort press at hele verden må tenke fornybart.

Vi ser nødvendigheten med å tilpasse kommunen til den utviklingen, blant annet ved å legge til rette for kortreiste råvarer. Vi skal ta vare på lokal produksjon av mat samtidig som verdiene i skogen i større grad må foredles lokalt og regionalt.

Vi tar innover oss at natur, beiteområder og rekreasjonsområder blir viktigere og viktigere. Hyttebygging har vært, og vil være en viktig næring for Rennebu kommune.

Vi mener derfor at hyttebyggingen i større grad må skje på en bærekraftig måte. Ei satsing på Grønn fjellhageby kan være løsningen som vil ivareta natur og miljø på en god måte for de som kommer etter oss.


- Vi vil at Rennebu skal være en offensiv kommune inn i det grønne skiftet

Ordfører Ola Øie og varaordfører Marit Bjerkås i Rennebu Arbeiderparti svarer Karl Olav Mærk.Sier nei til vindkraftutbygging

Listetopp i Rennebu Høyre, Jan Arve Nyberg, svarer på Karl Olav Mærks debattinnlegg angående vindkraft.