Signalbygg eller monsterbygg?

Er Siva-bygget et signalbygg, berlinmur, monsterbygg eller en gedigen låve?

SIVA-bygget i Oppdal sentrum er omstridt.  

Meninger

KOMMENTAR: Helt siden planene for Siva-bygget i Oppdal kjent, har debatten gått høyt om dette er bra eller dårlig for Oppdal. Ord som signalbygg, berlinmur, monsterbygg og gedigen låve har versert. Det er vel få, om ingen, som ikke ønsker Siva og innovasjonssenteret velkommen til Oppdal. Det er tøffe tider for innlandet i hele Norge, og det er viktig å legge til rette for nye arbeidsplasser og vekst i eksisterende næringsliv. Diskusjonen går dermed på plassering og utforming av bygget.