Ønsker etablering av veirelatert næring ved nye E6

Det er ingenting å si på engasjementet rundt den foreslåtte reguleringsplanen for nye E6.

Ulsberg-krysset, sånn som det ser ut i dag.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Innspillene til reguleringsplanen for den nye E6-strekningen mellom Ulsberg og Vindåsliene strømmer inn til Rennebu kommune.