- Ingvill har beklaget, Oppdal Høyre har tilgitt og vi er klare for å gå videre

Folkevalgte har et brennende ønske om at Oppdal skal være et godt sted å bo, vokse opp og bli gammel i.

Ketil Jacobsen.  Foto: Fredrik B. Lange

Meninger

Skrevet av Ketil Jacobsen, leder i Oppdal Høyre:

Haakon Nordseth i Venstre etterspør de ansvarlige, ryddige og ærlige diskusjons- og beslutningstakere i vårt lille lokalsamfunn. Jeg håper du ikke trenger å lete for lenge.


Jeg velger å tro at alle vi som er folkevalgte har et brennende ønske om at Oppdal skal være et godt sted å bo, vokse opp og bli gammel i. Veien dit kan vi ha ulike oppfatninger om, men engasjementet er der hos alle oss folkevalgte. Vi har sagt ja til å være med å bidra i denne dugnaden lokalpolitikk er og skal være. For noen fører dette engasjementet over tid til betalt arbeid men i utgangspunktet er det ønske om å bidra til noe bedre som får oss inn i lokalpolitikken. Av og til trår vi feil, det er menneskelig og det kan være fort gjort. Vi i Høyre skal være ærlige og redelige, vi tror på politikken vår, vi tror på Oppdal og vi tror på menneskers rett til å velge selv. Vi har stor tro på Ingvill Dalseg som vår ordførerkandidat.


Manglende idrettsfilosofi i Oppdal?

Jeg våger å påstå at Oppdal aldri kommer til å bli best i idrett, men vi kan være bygda med størst samhold, idrettsglede og livsmestring.


Ingvill har satt mange viktige og gode saker for Oppdal Høyre på dagsorden. For oss er det ingen tvil om at hun ønsker det beste for Oppdal. Vi er heller ikke i tvil om at hennes innlegg om idretten var godt ment og at hun ønsket å sette fokus på generelle utfordringer med barneidrett. I denne saken gjorde hun feil, det er alle enig i. Hun har beklaget, Oppdal Høyre har tilgitt og vi er klare for å gå videre og jobbe sammen for et enda bedre og mer inkluderende lokalsamfunn.


Jeg håper vi kan gjøre oss fortjent til velgernes tillit gjennom de sakene vi har satt på dagsorden i perioden som har vært, og sakene vi skal løfte i neste fireårsperiode.


Også ett lite hjertesukk til slutt: Den offentlige debatten har hardnet til, våre forventninger og krav til de rundt oss har økt enten det er frivillige på idrettsbanen eller læreren på skolen. Alle skal måles og ansvar skal plasseres. Debatten på sosiale medier kan til tider være fullstendig uten filter og det fremsettes av til ganske drøye karakteristikker av personer som er i offentlighetens søkelys. Er det et sånt samfunn vi vil ha? Det blir vanskeligere og vanskeligere å rekruttere medlemmer til å stille til valg for kommunevalget. Hvem ønsker frivillig å stille seg tilgjengelig for offentlighetens kritikk?

Det har vært mange saker de siste årene i ulike media der giljotinen slippes i hytt og pine. Den politiske debatten forsvinner i utenompolitisk støy. Det kan jo selvfølgelig være en valgkampstrategi det også, men vi har et ønske om at vi tar den politiske debatten tilbake.