Sambruksgata må stenges nå!

Myke trafikanter blir ikke tatt hensyn til, skriver Ola Vollan i dette leserinnlegget. 

Ola Vollan. 

Meninger

Skrevet av Ola Vollan, Oppdal og Rennebu Grønn Ungdom:

I dag fikk jeg nok. Etter mange av mine turer ned på sentrum pleier jeg å sykle gjennom sambruksgata, og i dag fikk jeg nok.

Denne gaten er altså en share space gate. Jeg vil si den er en ren bilgate. Jeg opplever når jeg sykler der er at jeg som myk trafikant ikke blir tatt hensyn til. Jeg føler at folk som kjører, kjører fortere enn det som fartsgrensen er. I verste fall kan alvorlige hendelser oppstå. Denne gata er veldig viktig for mange i Oppdal. Vi har kafeer, restauranter og en populær lekeplass. Jeg tenker at hvis denne gaten blir omgjort til gågate, vil flere velge å komme til kafeene, butikkene osv. Ingenting antyder at handelen vil ned uansett. Så hvorfor ikke bare stenge den?

Det tryggeste mener jeg, hadde vært å stenge denne gata for privatbilisme. Det ville ha vært trygt for de barna som leker seg, og forelderen som ikke trenger å bekymre seg for at ungene skal løpe rett uti veien. 

Samt er også dette en steg i riktig retning innenfor grønn sentrumsutvikling. Der vi gir gatene tilbake til folket. Jeg tror mange i Oppdal vil at sentrum skal være en grønn plass, hvor bilen ikke tar all plassen. Ved å stenge denne gaten får også ned støyen, og samt ned luftforurensingen. Vi i Oppdal MDG har programfestet at sambruksgata skal stenges for privatbilisme. Og jeg håper at det skjer.