E6-finansiering vedtatt på Stortinget: - Nå er det bare å stikke spaden i jorda

Nå blir det ny E6 mellom Melhus og Ulsberg!

E6 på Ulsberg.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Den 19. juni vedtok endelig Stortinget finansieringen av ny E6 mellom Melhus sentrum og Ulsberg. Det gjør at den etterlengtede oppgraderingen av Trøndelags hovedtransportåre endelig bygges ut.

Til sammen blir det over 6 mil ny vei. Veien bygges hovedsakelig med 110 km/t-standard og fire felt. Veien bygges billigere. Reisetiden mellom Ulsberg og Melhus vil reduseres med omtrent 20 minutter. Det er over 1/3 av reisetida. Kostnadsreduksjonen er på hele 1 900 millioner kroner. Hele veistrekket mellom Ulsberg og Melhus kommer til å være ferdig i 2027.

Veiselskapet Nye Veier AS som Høyre, FrP, Venstre og KrF sto sammen om å starte står bak veiutbyggingen. Nå ser vi gevinstene av det nye veiselskapet: Veiene bygges raskere, billigere og mer helhetlig enn før, uten at det går på bekostning av trafikksikkerhet eller kvalitet.  

I fjor vedtok Stortinget finansieringen av E6 mellom Ranheim og Åsen. Alle vedtak som Stortinget må fatte for å få i gang oppgraderingen av E6 gjennom fylket vårt er fattet. Nå er det bare å stikke spaden i jorda til det beste for folk og næringsliv i Trøndelag.


Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (FrP)

Jon Gunnes, stortingsrepresentant (V)

Karin Bjørkhaug, nestleder i hovedutvalg transport og leder i trafikksikkerhetsutvalget (KrF)

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H)