Blir det ikke brannstasjon hvis den ikke kan ligge i klokkesvingen?

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Aune barneskole er bekymret for at friområder til barn og unge forsvinner hvis den nye brannstasjonen havner ved fotballstadion.
Meninger

Skrevet av FAU ved Aune barneskole

Hei alle politikere som representerer alle foreldre, barn og innbyggere i Oppdal kommune.

Onsdag vil det bli tatt en avgjørelse som er svært viktig for våre fremtidige innbyggere. Dette handler fra vår side om et verdi valg. Det er ikke alt som kan verdisettes i kroner og øre.  Dette handler om å bevare et vedtatt høyt verdsatt friområde for alle oppdalinger og våre turister i fremtiden!

Hvorfor er det slik at det er en så stor motstand fra så mange folk og aktører. Jo, det er slik at det er få argumenter som tilsier at det er lurt og fornuftig og legge en stor, ny brannstasjon i et område som tidligere er vedtatt som friområde til barn og unge. Tidligere planer som ligger til grunn for at dette området skal fredes for utbygging. Det var vel for en grunn til dette? Tiden er inne for å lytte til innbyggere som ønsker det beste for folkehelsa og naturområdene i Oppdal sentrum.


Negativ til plasseringen av den nye brannstasjonen

Barnerepresentanten mener området om 50 år frem i tid vil være et av de viktigste områder for livskvalitet og helse for befolkningen.

 

I forhold til økonomi, har vi stilt spørsmål i vårt innspill tidligere angående at dette er en ”gratis tomt”. Men det motsatte kommer klart frem på grunn av kostnader i forhold til flomvern (10 mill-), heving av grunn på grunn av 1000-årsflom, diverse trafikksikkerhetstiltak, omlegging av lysløype, trafo flytting, kostnad for situasjonsplan for byggetillatelse. Og sist men ikke minst, dette tar en stor og viktig bit av et friområde som er avsatt til barn og unge. Denne prisen kan ikke måles i kroner og øre, men vil verdsettes  av innbyggere i årene fremover.

Ved å vedta denne reguleringsplanen, godkjenner dere også videre utbygging (politistasjon) i dette området.

Hva er det som er nytt i saken, siden 2016-17 da dere politikere stemte imot plassering av brannstasjon i klokkesvingen? Ja, alle kan lese i interpellasjon i kommunestyret 21.6.2018 at de valgte plasseringen i klokkesvingen for å legge til rette for utvidelse og samlokalisering med andre nødetater i fremtiden. Dette er ikke omtalt i reguleringsarbeidet. Hvordan skal friområdet se ut i framtiden?


 

Vi tør å påstå at det ikke er noe nytt i saken, heller flere forhold som taler imot. Hva er det egentlig som har skjedd? Hvorfor har det blitt sånn at dere føler et sånt press på at brannstasjon skal ligge i klokkesvingen. Hvem utøver dette? Blir det ikke brannstasjon hvis den ikke kan ligge i klokkesvingen?

Jo, selvsagt blir det brannstasjon selv om dere bestemmer at den ikke skal ligge i klokkesvingen!

Hvis dere bestemmer at klokkesvingen er/blir ”fredet”, vil prosessen åpne seg. Da vil alle, inkludert Trondheim brann og redning, igjen heve blikket med å finne en annen egnet plassering av fremtidig flott brannstasjon, som skal være til nytte for oss alle!