En god oppvekst varer livet ut

Tolv og tretten års skolegang krones for de aller fleste med enten læreplass eller vitnemål. Det er den beste starten vi i Oppdalssamfunnet kan gi våre ungdommer.

Eirin Heggvold, Oppdal Ap.  Foto: Mari Rui Heiniger

Meninger

Skrevet av Eirin Heggvold, varaordførerkandidat for Oppdal Arbeiderparti:

Som både småbarnsmor og tenåringsmamma er en god oppvekst og gode oppvekstsvilkår viktig for meg. Vi er heldige i Oppdal, allerede fra fødselen av møter vi kompetente og dedikerte personer på helsestasjonen. Vi er heldige som har en så flott helsestasjon i bygda, som kontinuerlig jobber helsefremmende for våre barn og unge. Både gjennom helsestasjonsprogrammet og i skolehelsetjenesten på alle skolene i bygda. De ansatte fortjener skryt. Dette er et viktig område som fortsatt må satses på, og vi i Oppdal Arbeiderparti ønsker en sterk og tilstedeværende skolehelsetjeneste. Barn og unge opplever også kriser, eller at livet i perioder er tungt og vanskelig. Som MOT-kommune arbeider vi systematisk med å bygge gode holdninger og hjelper våre barn og unge til å mestre selve livet.

Vi begynner å få gode skolebygg med dyktige lærere og andre medarbeidere, og på nasjonale prøver har oppdalseleven gode resultater. Oppdal Arbeiderparti har nå fått den skolestrukturen vi ønsker, og vil arbeide for at de skolene vi nå har utvikles til det beste for elevene. Lærerne i bygda gir uttrykk for at det de trenger mest av alt er mer tid til elevene, og Oppdal Arbeiderparti vil gjerne bidra til det. Fellesskolen er det beste verktøyet vi har for å lykkes med dette. Et trygt skolemiljø, der elever og medarbeidere trives, er det beste utgangspunktet for læring. Noen dykker ned i teoribøkene, mens andre lærer best i en mer praktisk skolehverdag. Det er viktig for oss at alle er med fra start, og at elevene får arbeide på den måten de lærer best.

Oppdal Arbeiderparti ønsker et fortsatt godt samarbeid mellom grunnskolen og videregående opplæring. Oppdal Videregående skole skal renoveres og ombygges i løpet av de neste fire årene. Vårt mål er at flere fullfører videregående opplæring, og at antall læreplasser øker, både i kommunen og i lærebedrifter lokalt og regionalt. Å øke antall læreplasser i bygda er viktig. Når vi vet at fem tusen elever i landet står uten læreplass når behovet for faglært arbeidskraft er enormt, så må læreplasskøen være landets mest håpløse kø.

Tolv og tretten års skolegang krones for de aller fleste med enten læreplass eller vitnemål. Det er den beste starten vi i Oppdalssamfunnet kan gi våre ungdommer. Vi vil bidra til at flere gjennomfører, at færre ramler utafor og at lærere og elever trives bedre i skolehverdagen. Vår fellesskole er det beste verktøyet vi har for å sørge for at alle får en god start på arbeidslivet.