Anbudssjokk eller talltriks?

Har vi betalt overpris for togtilbudet i mange år?
Meninger

KOMMENTAR: Jeg må innrømme at jeg har vært i kategorien «skeptikere» når det gjelder konkurranseutsetting. Aller mest konkurranseutsetting av helsetjenester, vi må ikke komme i en situasjon der enkelte kjøper seg bedre helse, men andre må ta til takke med et redusert offentlig tilbud.