Trøndelag Høyre må rette skytset sitt mot egen regjering

Det er derfor litt pinlig at Pål Sæther Eiden kommer med de uttalelsene han gjør i sitt leserinnlegg.

Kristian Torve (Ap) skulle ønske vi kunne stått samlet i Trøndelag i kampen mot høyreregjeringa som faktisk sitter med flertallsmakt til å gjøre noe med infrastrukturen.  Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Skrevet av Kristian Torve, Arbeiderpartiet

Høyres Pål Sæther Eiden forsøker å gi skylda for historisk lave toginvesteringer i Trøndelag til Arbeiderpartiet. Hva om vi kunne stått samlet i Trøndelag i kampen mot høyreregjeringa som faktisk sitter med flertallsmakt til å gjøre noe med infrastrukturen?


Avganger hver andre time på Dovrebanen

Etter at Dovrebanen ble konkurranseutsatt kan det se ut som om dette målet kan nås.

 

I Nasjonal Transportplan står det svart på hvitt hvordan investeringer til jernbane fordeler seg i Norge. Fasiten er at 1,5 prosent av investeringene kommer til Trøndelag, mens resten forsvinner til Østlandet.

Det er derfor litt pinlig at Pål Sæther Eiden kommer med de uttalelsene han gjør i sitt leserinnlegg. Han tar videre til orde for å «fortsette regjeringens storsatsing på oppgradering av jernbanenettet». Skal vi fortsette slik høyreregjeringa gjør nå, så blir det pent lite penger til Trøndelag i årene fremover også.

Både SJ og kommunene deler målet om totimersfrekvens langs Dovrebanen. Det er imidlertid vanskelig å utvikle tilbudet ytterligere før helt nødvendig infrastruktur er på plass.

I et spørsmål stilt til samferdselsminister Jon Georg Dale 20. juni på Stortinget, spurte jeg derfor om statsråden vil komme SJ og kommunene langs Dovrebanen i møte ved å sikre nødvendig infrastruktur som krysningsspor slik at målet om totimersfrekvens kan realiseres mellom Trondheim og Oslo. I svaret henviser Dale til Jernbanedirektoratet, som sier at «ei totimars grunnrute på strekninga Oslo-Trondheim vil vera samfunnsøkonomisk lønsam mot slutten av inneverande NTP-Periode». For øvrig svarte ikke Dale særlig utfyllende på spørsmålet som ble stilt. 

Inneværende NTP-periode går ti år fram i tid. Så lang tid kan ikke Oppdal, Støren og Melhus vente. Når ny NTP legges fram i 2021, så håper jeg Eiden og Trøndelag Høyre er vakthund ovenfor egen regjering, som tross alt sitter med ansvaret for tog i Norge.


Anbudssjokk eller talltriks?

Har vi betalt overpris for togtilbudet i mange år?SJ vant anbudet om sju togstrekninger i Norge

Vy får ikke kjøre togene på Dovrebanen og Trønderbanen.