Hvor blir det av det grønne skiftet? 

Jeg vet at det å si at du vil stemme på Miljøpartiet De Grønne er litt tabu. Fordi du bor på bygda, men da håper jeg at du tør å stå opp for det du mener og likevel stemmer.

Ola Vollan, Grønn Ungdom Oppdal og Rennebu.  Foto: Arne Rønning

Meninger

Skrevet av Ola Vollan, Grønn Ungdom Oppdal og Rennebu

En grønn revolusjon feier over Europa. Flere hundretusen barn og unge skolestreiker for klimaet rundt om i verden, i Brussel, i London, og i Stockholm for å nevne noen byer. Land etter land skjønner at klimakrisen er en reell fare, men hva gjør vi i Norge? Og gjør vi nok? 

Vi kan skryte av at Norge har mange gode muligheter. Vi har olje, gass, fiskeri og lav arbeidsledighet, men er det godt nok? 

Verdensøkonomien forandrer seg stadig. Flere og flere land kommer til å slutte å kjøpe olje, kull og gass. Verdensmarkedet ser at ren og billig vindkraft er bedre en dyr, skitten olje. Norsk olje er ikke framtiden, selv om de største partiene sier at oljen er det. 

Vi er et rikt land som kan gjøre den omstillingen som trengs for å gjennomføre det grønne skiftet. Jeg vet at oljen har vært, og er en viktig næring for Norge, men så vet jeg også at denne næringen vil dø ut på sikt, slik mange andre «gråe» næringer gjør. I Tyskland har de begynt å fase ut kull og kjernekraft til fordel for fornybar energi, og med det skapt flere hundre tusen nye grønne arbeidsplasser. De har satt en sluttdato for tysk kull. Men i Norge skjer det for lite. Hvor blir av det grønne skiftet?

Mange arbeidsplasser vil gå tapt hvis vi ikke gjør noe mens vi ennå har tid.

Elleve år har vi på oss til å legge om til et bærekraftig samfunn, men det skjer ikke over natten. MDG har foreslått en oljeutfasing som omstiller oss fra denne næringen, mens Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet bare rister på hodet.

Jeg vil tørre å påstå at denne regjeringen ødelegger livsgrunnlaget for min generasjon, og den neste generasjonen. Flere vil flykte på grunn av ekstremvær og tørke, det vil bli hungersnød, og det vil bli krig og konflikter, fordi vann er den viktigste kilden for overlevelse. Og det vil ramme spesielt de fattigste. Dette vet vi, men hvorfor gjør vi ikke noe da?

Denne regjeringen med «miljøpartiene» KrF og Venstre tømmer giftig avfall i flotte fjorder, åpner rekordmange oljefelt og ødelegger matjord for å kunne bygge ut fire felts motorveier. Hvor er moralen, Erna? 

Valget som kommer nå til høsten vil jeg si er et retningsvalg. Klimaet er en såpass viktig sak at vi kan ikke lenger forhandle den bort. Klimakrisen må settes på dagsorden i alle kommuner, og jeg håper at denne debatten vil bli løftet fram mot lokalvalget, slik at vi ser hvilke partier som er villige til å kjempe for framtiden. 

Jeg vet at det å si at du vil stemme på Miljøpartiet De Grønne er litt tabu. Fordi du bor på bygda, men da håper jeg at du tør å stå opp for det du mener og likevel stemmer. Oppdal MDG kommer til å ha stand i sentrum før valget, slik at du kan snakke med oss eller spørre om det er noe du synes vi ikke er helt klare på. Programet ligger ut på nettet hvis du vil finne ut mer.

Jeg håper at dere som kan stemme virkelig gjør det. Dessverre kan ikke jeg stemme ved dette valget, men ved neste valg skal jeg gjøre det. Jeg bønnfaller dere som kan stemme, bruk den litt for oss å. Også vet jeg hvor min stemme går om fire år. Jeg håper din også går dit.

Godt valg.