Vindmøller eller ikke

Vi kan få mye kraft ved oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Oppgradering av eksisterende vannkraftverk kan gi en kraftgevinst på 22 -30 TWH. I et normalår produserer Norge 140 TWH vannkraft.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Meninger

I debatten om grønn energi er det blitt en debatt om for eller mot vindmøller. Andre alternativer ser ut til å bli glemt.

16. april 2018 kom en rapport fra professor Leif Lia ved Vassdragslaboratoriet – NTNU. Rapporten viser hvor mye kraft man kan få ved oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Den forteller at gevinsten er vesentlig større enn tidligere antatt, nemlig 22 -30 TWH. Til sammenligning forventes vindparken på Frøya å produsere knapt 1 prosent av dette, 200 GWH. I et normalår produserer Norge 140 TWH vannkraft.

Jeg lurer på hvor mange politikere det er som har lest/registrert denne rapporten. Noen hevder at oppgradering av vannverk vil koste for mye. For mye i forhold til hva? Hva er prisen for norsk natur som går med til vindparkene? Men eksempler som Røssåga og Fiskumfoss viser at det er mye å hente ved en oppgradering. Og vindkraft er heller ikke billig. Den har blitt og blir kraftig subsidiert, og det vil fortsette i mange år til.


Trøndelag fylkesting sier nei til vindkraftutbygging

Sier nei til NVEs nasjonale rammeplan.

 

Vi bygger kabler til utlandet. Dermed kan energiselskaper i andre land vise til at de fyller den beskjedne pålagte  kvoten av grønn energi. Men dette er nok mer et spørsmål om bokføring enn ekte klimatiltak. Det sies at vi kan få strøm tilbake dersom vi blir i beit, men den vil vel da være produsert ved hjelp av olje, gass eller kull. Hva er da miljøgevinsten? Og vi har nok strøm, så vi behøver ikke å bli i beit dersom vi kjører vannkraftverkene på riktig måte.

Vindmøllene sies å gi arbeidsplasser, men på lang sikt er dette beskjedent. Fordi norsk vannkraft i all hovedsak er i offentlig eie er den ikke av interesse for private aktører. Derfor er det ikke mange sterke lobbyister som jobber for oppgradering av vannkraftverk. Norge har i dag nok elektrisk energi og det vil være lurt å ta vare på den innenlands når vi skal over til et grønnere samfunn uten olje og gass.

Andre energikilder er bølgekraft og tidevann. Her det gjort relativt lite forskning. Jeg har imidlertid registrert at det er et bølgekraftverk utenfor Bud som leverer strøm til nettet.

Samfunnets energipolitikk skal utformes av våre folkevalgte politikere, og det er viktig at de ber om råd fra - og lytter til - mange aktører, ikke bare de som roper høyest.


Trøndere er de mest skeptiske til vindkraft

Fire av ti trøndere er negative til vindkraft.