Nå er det kjempeviktig at vi leser innspillene om E6

Det er gledelig at det er mottatt mange høringsinnspill angående reguleringsplan ny E6 og påkobling fv. 700.
Meninger

Skrevet av Janne Eggan, 3.-kandidat for Rennebu Senterparti

Hvilke muligheter, hvilke muligheter!

Dette er et sitat fra en kjent norsk jul(i)kalender, og passer godt i en flott juli måned! Ikke bare passer det den årstiden vi har, men også den tiden Rennebu kommune nå går inn i.

Et stort veiprosjekt ligger snart til endelig godkjenning i kommunestyret, det skal bygges ny E6 gjennom Rennebu. Opdalingen skrev at det er mottatt mange høringsinnspill angående reguleringsplan ny E6 og påkobling fv. 700. Dette er gledelig lesning. Rennebu trenger at folk engasjerer seg, Rennebu trenger at folk ser muligheter og Rennebu trenger mulighetene som nå ligger foran oss!

Da er det kjempeviktig at vi politikere bruker tid på å lese disse innspillene, høre hva folk mener og utnytter de mulighetene anleggsperioden og den nye E6 gir oss. Målet må være å sitte igjen med gode næringsarealer ved krysset på Berkåk og krysset rv3/E6 på Ulsberg, som kan gi oss den næringsutviklingen vi trenger. Det blir også viktig at dagens næringsliv på Berkåk, som mister mye av kundemassen sin, får tilrettelagt med påkobling fv. 700 på best mulig måte. Vi må sitte igjen med gode løsninger for dem som blir direkte berørt av utbyggingen og vi må få gode løsninger for de myke trafikantene og gjerder for beitedyr og vilt. Dette er jobben vi som politikere må ta!

Å spre næringsarealer ut over i hele kommunen mener jeg er veldig viktig. Rennebu trenger arbeidsplasser og vi trenger at folk bosetter seg her. Befolkningsveksten er dessverre lav her i Rennebu, og dette fører til mindre overføringer fra Staten. Denne trenden må vi snu, vi må se at pilene peker i riktig retning. Derfor må vi tørre å satse på hele Rennebu. Det å kunne ha næringsarealer rundt om i kommunen vår, gir oss unike muligheter! Hvor bedrifter vil etablere seg er ikke viktig, bare de vil gjøre det i Rennebu!

De siste fire årene har jeg viet min fritid til politikken i Rennebu. Det har vært tøffe, men også veldig lærerike år. Jeg stiller min fritid de neste fire årene til disposisjon for Rennebu kommunes innbyggere. Jeg ønsker å aktivt bruke de mulighetene vi har, slik at vi kan skape en lys framtid for Rennebu.

Godt valg!


Fylkeskommunen vil ikke komme med innsigelser om alternativ nord velges

Nå er det kommunen selv som bestemmer hvilket alternativ som vil være best.