Vi må sykle og gå mer!

Mener et slikt miljøtiltak kan gjøres med billige og enkle grep.

Ola Vollan i Oppdal MDG.   Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Skrevet av Ola Vollan, Oppdal MDG

Et av de miljøtiltakene vi i distriktskommunen Oppdal kan gjøre, er å gå eller sykle mer. Det kan vi gjøre med enkle og billige grep.

Oppdal er kommunen som er spredd både i areal og bosettelse. Noen bor utenfor sentrum, mens de fleste bor i sentrum. Jeg skjønner at de som bor ute i distriktene trenger bilen mer enn de som bor i sentrum. Derfor vil jeg henvende meg til de som bor i sentrum.

Oppdal sentrum er kanskje den farligste, gråeste, og mest kjedeligste sentrumen i hele Norge. Biler som kjører over alt og mange parkeringsplasser.

Jeg ønsker å gjøre noe med dette. Jeg ønsker flere bilfrie gater, og noe Oppdal trenger; nemlig sykkelveier!

Jeg som syklist kan oppleve at jeg tar mye plass når jeg sykler på fortau/gangvei. I dag finnes det ikke en eneste sykkelvei i Oppdal. Skal vi få flere til å sykle, så må vi gjøre det enklere og tryggere. Derfor er behovet for sykkelveier ganske stort.

Jeg vil bygge sykkelveier rundt om i sentrum, bygge flere sykkelparkeringer, samt fjerne flere parkeringsplasser.

Jeg ønsker å skape et grønt lokalsamfunn der det er parker, lekeplasser og restauranter. Dessverre har den politikken som har styrt sentrumsutviklingen lagt vekt på biler og parkeringsplasser.

De fleste som jobber i sentrum bor som regel i sentrum. Da må vi gjøre det enklere å velge sykkel eller å gå. Det ville vært et bra miljø- og klimatiltak, men også et helsetiltak. Helse og miljø henger mye sammen.

Oppdal skal være best på miljø mener jeg. Da må vi virkelig begynne å tenke nytt og gjøre de tiltakene som faktisk fungerer. Min visjon er at Oppdal skal bli Norges beste sykkelbygd.

Stem Grønt.