- Viktig å legge til rette for ulike barnehagetilbud

Oppdal KrF vil at offentlige og private barnehagetilbud må gis samme offentlige tilskudd. 

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Meninger

Skrevet av Else Morken, 2. kandidat KrF

Oppdal KrF mener det er viktig å legge til rette for ulike barnehagetilbud både med tanke på organisering, størrelse, pedagogisk profil og eierskap.

I Oppdal er vi så heldig at vi har et mangfold i barnehagesektoren, noe som gir valgfrihet til foreldre til å velge det barnehagetilbudet som passer best for sitt barn. Vi har nok barnehageplasser i forhold til etterspørselen, og foreldreundersøkelser viser at mange foreldre er fornøyd med det barnehagetilbudet de får.

Vi er heldige som har mange dyktige ansatte i barnehagene i Oppdal.

Oppdal KrF vil at offentlige og private barnehagetilbud må gis samme offentlige tilskudd. 

Mange av de private barnehagene holder til i minst like gamle bygninger som de offentlige sentrumsbarnehagene, men de må oppgradere bygningsmassen mye basert på dugnad og velvillighet fra foreldre og frivillige.

De kommunale sentrumsbarnehagene bør også rustes opp og fornyes, men til syvende og sist så er det menneskene som jobber i barnehagen som avgjør hvordan barnet ditt har det.

Dyktige ledere, dyktige pedagoger og dyktige fagarbeidere med et godt menneskesyn og et sterkt ønske om å se det enkelte barnet er det som betyr aller mest for hvor fornøyd både barn og foreldre er.