Politiske vedtak; som ringer i vannet?

- Vi vil jobbe åpent, tenke langsiktig og skape dialog.

Ragnhild Løvseth Øverland, Rennebu Krf.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Skrevet av Ragnhild Løvseth Øverland, Rennebu Krf

Det nærmer seg et nytt kommune- og fylkestingsvalg. Nye folk skal velges for å gjøre vedtak på dine vegne. Vedtak får konsekvenser, og som regel skapes det en kjede av følger. I lokalpolitikken er det ikke sjelden at naboer, venner, bekjente får føle vedtak på kroppen. På godt og vondt. Som å kaste stein i vann; det skapes ringer som sprer seg. Alt etter steinens størrelse, vannets dybde og kastets kraft så skjer det noe i tiden etter kastet.

Det er svært viktig at folkevalgte snakker med folket om hva de tenker å gjøre. Henter inn råd og kunnskap, skaper eierskap og tillit, og gjør alt for at ringene i vannet skaper samhold og arbeidslyst!

Krf er opptatt av utvikling, og vi ønsker at alle rennbygge vil være med å bidra! Vi ønsker at alle opplever Rennebu som sin hjemmebane, og at alle har et felles ønske om å jobbe sammen for flere seire. Dette tenker du alle partier vil? Ja, det tror jeg også, men jeg mener faktisk at Rennebu kommunestyre ved dagens ledelse har vært for lite opptatt av de gode prosessene. Det har de siste årene blitt kastet flere steiner som har skapt frustrasjon. Jeg tenker også at noen av sakene som er blitt valgt ut som de viktige, ikke er godt nok forankret og opplyst.

Marit Bjerkås, du skriver i Opdalingen 25. juli om to gode saker: For det første at skog og klima er satt på dagsorden. Hvilke saker tenker du på? Krf ønsker å løfte energi- og klimaplan opp av skuffa! Krf vil sette flere klimasaker på dagsorden i kommende periode, saker som er godt forankret og med gode ringvirkninger for Rennebu.

I tillegg skriver du at dere har vært opptatt av omdømme og å hedre hverandre. Har du eksempler her også? Krf vil ha mer heder, ved å være tilstede og gjennomføre konkret og praktisk hverdagspolitikk! Krf vil ha mer samhold og mer energi i hele «laget», og vi vil jobbe for at folk skal føle seg verdsatt og viktig i Rennebusamfunnet!

I den kommende perioden vil Rennebu KrF gjøre det vi kan for at prosesser og saksgang blir så ryddig og forutsigbar som mulig. Vi vil jobbe åpent, tenke langsiktig og skape dialog. Det er enklere å gå videre sammen etter et vanskelig vedtak om folk opplevde å bli opplyst og møtt i forkant. Vi trenger hverandres energi og heiarop i hverdagen. Det skaper gode ringvirkninger for alle.

Jeg anbefaler Krf sitt program og liste for kommende periode. Vi dukker opp i postkassen din snartJ