- Tanken om samlokalisering har blitt holdt varm av Oppdal Arbeiderparti

Prosjektet vært i gjennom en lang og smertefull fødsel.

Monica Flor, listekandidat for Oppdal Arbeiderparti.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Skrevet av Monica Flor, listekandidat for Oppdal Arbeiderparti

I dagens Opdalingen er ordførerkandidat for Oppdal Senterparti Geir Arild Espnes intervjuet på byggetomten til Oppdal Distriktsmedisinske Senter.

Her er det lett for leserne å glemme at selve ideen med en samling av helsetjenester i dette området er en mer enn 10 år gammel ide lansert av Oppdal Arbeiderparti ved daværende ordfører Ola Røtvei.

I tiden som har fulgt har prosjektet vært i gjennom en lang og smertefull fødsel. Men tanken om en samlokalisering av fastlegene med desentraliserte legespesialister er hele tiden blitt holdt varm av Oppdal Arbeiderparti, som til slutt fikk både fastlegene og kommunestyret til å akseptere utbyggingsprosjektet. 

Oppdal Arbeiderparti er enig i at mye utviklingsarbeid gjenstår før målet med en samlokalisert helsetjeneste i Oppdalsregionen er nådd. I tillegg blir det viktig å sikre et fortsatt samarbeid med Helse Midt Norge om flere legespesialister ved Oppdal Distriktsmedisinske Senter, som befolkningen i Oppdalsregionen vil få behov for i framtiden.

Signalene fra ordførerkandidaten for Oppdal Senterparti tyder på at det vil bli større muligheter for å få til dette etter valget. For å få gehør hos Helse Midt Norge kreves at det er politisk og faglig enighet lokalt om behovene, og at det finns lokale ressurspersoner som kan forhandle fram flere avtalespesialister. 

Oppdal Arbeiderparti er glad for all støtte til dette viktige arbeidet for befolkningen i Oppdal og i hele regionen.