- Det er ikke for sent å snu

Kommunevalg 2019 og løypestriden i Gjevilvassdalen
Meninger

Skrevet av Ola Vammervold

Det kan til tider virke som det bør være Oppdal kommunes viktigste oppgave å beskjeftige seg med løypestriden i Gjevilvassdalen.

Jeg tror nok det er mange «tause» skattebetalere som mener at kommunen heller bør prioritere å bruke tid og krefter - og penger - på viktigere områder, det er nok av slike (helse, eldreomsorg, skoler, barnehager, næringsutvikling, samferdsel m.fl.).

Jeg vil anta at grunneiere og spesielt interesserte vil klare å framskaffe skiløype i dalen uten det offentliges innblanding.

Det er ikke for sent å snu, og siden det snart er kommunevalg kunne det vært greit å vite hvilke påtroppende politikere/politiske partier som mener at det ikke bør være kommunal oppgave å beskjeftige seg med løypestriden i Gjevillvassdalen.