Oppdal Venstre mener skolemat er et samfunnsansvar

Svar på Oppdal bygdekvinnelag sitt leserinnlegg om skolemat.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Scanpix

Meninger

Skrevet av Ingrid Husdal Dørum, Haakon Nordseth og Elisabeth Hals, listekandidater for Oppdal Venstre.

Takk for initiativet!


Innfør gratis skolemat i Oppdal

Riktig mat kan bidra til at barna våre lærer mer og får de beste forutsetningene for å klare seg videre i livet.

 

Oppdal Venstre ser på skolemat i grunnskolen som et fellesansvar. Et riktig kosthold er viktig for utvikling av kropper og hjerner i vekst. Et stabilt blodsukker er viktig for konsentrasjon og læring.

I barneskolen har de aller fleste barn med seg matpakke, men innholdet i matpakken er varierende. I ungdomsskolen vet vi at mange dropper matpakka, og også frokosten. Felles skolemåltider er bra for barna, samfunnsøkonomien og klimaet:

  • Reduserer sosiale ulikheter: Skolemat bidrar til at alle barn får servert minst ett næringsrikt måltid hver skoledag, uavhengig av familiens økonomi og matvaner.
  • Motvirker overvekt: Overvekt er en av vår tids store helseutfordringer. Samfunnskostnadene ved overvekt er i Norge på 68 milliarder årlig, og vi vet at usunt kosthold er hovedårsaken. Skolemat bidrar til ett sunt måltid hver dag, og det påvirker kostholdvanene langt utover grunnskolealder.
  • Matsvinn: Matvareproduksjon står for omtrent en tredjedel av verdens klimautslipp, og 25% av all mat som produseres kastes. Ved at barna kan forsyne seg med riktig mengde mat ved skolen blir ikke matpakkerester og hele matpakker kastet.
  • Sosialt fellesskap: Et felles måltid er positivt for klassemiljøet, og forholdet mellom elever og lærere.
  • Læring: Barn som har et jevnt blodsukker har bedre konsentrasjon og lærer lettere

Oppdal Venstre mener at skolemat er et samfunnsansvar. Det trenger ikke å være komplisert!

Prislappen for en skolematordning er estimert til en million. Vi i Venstre vil gjøre det vi kan for å finne plass til dette i budsjettet. Alternativet kan være delvis eller full foreldrebetaling, som i de kommunale barnehagene. Prisen må være så lav at alle har råd.

Det kan være gratis for barn i lavinntektsfamilier, som man allerede har gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier. Det viktigste er at vi samarbeider om å få til skolematløsninger som fungerer til det beste for barn og unge. Kanskje kan Bygdekvinnelaget, helselaga eller andre frivillige lag og organisasjoner bidra til å få dette i gang?

Oppdal Venstre ser viktigheten av, og ønsker skolematdiskusjonen velkommen!


Et udemokratisk, råttent spill, fritt for folkeskikk og folkevett

Ikke siden Arne Braut ble fjernet i ordførerposisjonen, har en lokalpolitiker i Oppdal blitt behandlet slik Kirsti Welander ble før, under og etter nominasjonsmøtet.Har Oppdal SP glemt betydningen av vårt lokale helsevesen, primærhelsetjenesten?

Svar på leserinnlegg Skrevet av Geir Arild Espnes, ordførerkandidat og Ingrid Grøtte Johansson, listekandidat for Oppdal Senterparti.