Dette er Rennebu Høyres sannsynlige samarbeidspartner

Lokalpartiet ønsker ikke å videreføre samarbeidet med Rennebu Ap i kommende periode, fordi partiene står fundamentalt langt fra hverandre.

Jan Arve Nyberg er ordførerkandidat for Rennebu Høyre.  Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Skrevet av Jan Arve Nyberg, ordførerkandidat Rennebu Høyre

Rennebu Høyre satser på lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Jeg vil at vi skal ta vare på eksisterende arbeidsplasser, og bidra til at de gis mulighet til å vokse og utvikle seg. Jeg vil at tilgjengelig næringsareal skal klargjøres for etablering, og at det tilrettelegges for næringsareal i andre deler av kommunen. Jeg støtter et aktivt næringsliv i hele kommunen.

Vi står foran en stor veiutbygging, og et lokalt valg om hvilken trase Fv. 700 skal gå. Dette valget har skapt masse engasjement og innspill. Næringslivet har samlet seg om den nordre traseen, og mange andre grupper og enkeltpersoner har klare meninger om at det er det beste valget for Berkåk.

Så vidt meg bekjent er det kun Senterpartiet og Høyre som har gått ut med at de ønsker den nordre traseen. De andre 3 partiene sitter på gjerdet, og holder kortene tett til brystet. Det er skremmende at disse partiene unnlater å opplyse sine velgere om hvilket standpunkt de har. Denne saken er svært alvorlig for kommunesenteret vårt, og fortjener god og riktig behandling av oss som er folkevalgt.

Rennebu Høyre ønsker at flest mulig gis muligheten til å bo og jobbe i bygda si. Stabile arbeidsplasser betaler for velferdskommunen vår ved at vi får en god skole, god eldreomsorg og et generelt godt tjenestetilbud i kommunen vår. Med flere arbeidsplasser skapes en naturlig etterspørsel av flere boliger. Jeg vil jobbe for at Rennebu skal være en «Ja-kommune», og at det blir tillatt med boligbygging der folk vil bo.

Rennebu Høyre sier nei takk til vindmøllepark. Selv om jeg er for næringsutvikling, så ønsker jeg ikke vindkraftutbygging i Rennebu. Jeg ønsker at naturen skal brukes på en bærekraftig og fornuftig måte.

DU som velger skal vite hva JEG står for!

Felleslista Høyre/Venstre har i fire år hatt et politisk samarbeid med Arbeiderpartiet.

Rennebu Høyre ønsker ikke å videreføre samarbeidet med Rennebu Ap i kommende periode, fordi partiene står fundamentalt langt fra hverandre.

Rennebu Høyre sin sannsynlige samarbeidspartner vil bli Rennebu Sp.

Godt valg!


Et udemokratisk, råttent spill, fritt for folkeskikk og folkevett

Ikke siden Arne Braut ble fjernet i ordførerposisjonen, har en lokalpolitiker i Oppdal blitt behandlet slik Kirsti Welander ble før, under og etter nominasjonsmøtet.Innfør gratis skolemat i Oppdal

Riktig mat kan bidra til at barna våre lærer mer og får de beste forutsetningene for å klare seg videre i livet.