Sanering av setre, hva blir neste skritt?

Ola Elvestuen har i denne saken overkjørt alle lokale protester mot rivning, og kjørt gjennom et rivnings vedtak i Miljødepartementet.

Erik Gunnar Fagerhaug, Oppdal Arbeiderparti.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Skrevet av Erik Gunnar Fagerhaug, Oppdal Arbeiderparti

Klima og miljøminister Ola Elvestuen med sine, har bestemt at i forbindelse med utviding av verneområder skal flere av våre verdifulle gamle setereiendommer saneres. Hva blir neste skritt?

Det virker nå som kulturvernmyndighetene sentralt nå skal bestemme hva som er viktige kulturminner i norske seterdaler. Kunnskapen som lokalbefolkningen har opparbeidet gjennom generasjoner er tydeligvis satt til side.

Grunnlaget for vedtaket for rivning av setrene i Vesslie er hensynet til villreinen i Snøhetta-området. Det er også vi brukerne av fjellet opptatt av, litt mindre kanskje på høsten når 800 jegere med børse inntar fjellet med tanke om å fylle fryseren til vinteren (gammel jeger selv).

Personlig har jeg ikke sett noen villrein ved disse setereiendommene på en stund. Hva årsaken er vet ingen sikkert, men byggingen av Viewpoint på Tverrfjellet og bygging av ny Snøheim samt stor aktivitet fra forsvaret kan være årsaken. Arbeidet med oppryddingen av alle sår i landskapet tar veldig lang tid og er krevende. Om noe er dette det eneste som forstyrrer villreinen, å ikke gamle setrer fra 17-1800 tallet som lå der lenge før militæret og turistene inntok Dovrefjell. Vi mener at setrer ikke er noen sår i landskapet å ikke er til hinder for villreinen, men noe som er viktig for felleskapet og en viktig del av vår kulturarv.

Vi vet nå at villreinen forandrer trekkrutene sine med jevne mellomrom, også kalvings plasser hvorfor? Det det dreier seg om er mat. Og det er faktisk viktigst for alle dyr, dette er godt dokumentert av de lokale som har hatt tilknytning til fjellet i generasjoner. Vi skal ta vare på verneområdene på best mulig måte, og felleskapets interesser. Ved flere tilfeller har jeg dokumentert at både villrein og moskus faktisk benytter seg av setereiendommer for å få litt ekstra tilgang på mat vinter om våren.

Ola Elvestuen har i denne saken overkjørt alle lokale protester mot rivning, og kjørt gjennom et rivnings vedtak i Miljødepartementet. Oppdal Arbeiderparti mener dette er å sette lokaldemokratiet til side. Staten har selv sagt at kommunene rundt skal forvalte og drifte nasjonalparken gjennom Dovrefjell Nasjonalparkstyre. I dette ligger også det å ta vare på kommunenes kulturarv i området. Vi forventer at nasjonalparkstyret nå tar tak i saken og nekter tiltaket gjennomført!