Bedre skoler og en trygg eldreomsorg, eller personangrep?

Et samlet Oppdal Arbeiderparti svarer på kritikken fra Arne Opdahl i Oppdal SV.

Tor Snøve er ordførerkandidat for Oppdal Arbeiderparti.   Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Skrevet av alle listekandidater og styret i Oppdal Arbeiderparti

Kommunevalget handler for oss om at skolene i Oppdal skal bli enda bedre, og at alle eldre skal få den omsorgen de fortjener. Den handler ikke om grove personangrep på andre partiers kandidater slik SVs Arne Opdahl tyr til.

Vi i Oppdal Arbeiderparti skulle helst sett at valgkampen handlet om innbyggerne i Oppdal. Om de som vil skape seg en arbeidsplass, om de som vil gjøre Oppdal til et bedre sted for seg, og for alle oss som er glad i Oppdal. Men vi har behov for å gå imot de påstandene som ble fremsatt av Arne Opdahl (SV) tidligere denne uken.

Her kan du lese innlegget til listekandidat Arne Opdahl i Oppdal SV.

Vi forstår at man kan bli forundret når man leser innlegget til listekandidaten fra SV. Å sette ting på spissen fra et møte som vedkommende selv ikke en gang deltok på – seks måneder etter at møtet fant sted – gjør at vi ikke kjenner oss igjen i hans virkelighetsbeskrivelse.

Vi finner det merkelig at SVs listekandidat bruker valgkampen slik han nå gjør, og det uroer oss for fremtiden at SV legger lista for årets diskusjon så lavt.

Arne Opdahl hevder at vi er udemokratiske. Det er selvsagt feil. Arbeiderpartiet har klare vedtekter som beskriver klart hvordan en nominasjonsprosess skal foregå. Kun medlemmer av Arbeiderpartiet har stemmerett, hos oss får man ikke stemmerett i valg før man har vært medlem i tre måneder, og hver stemme teller like mye.

Reglene ble fulgt, og ingen har heller i ettertid vært uenige om det, selv om vi var delt mellom hver vår kandidat. Nominasjonskomiteen inviterte flere kandidater til en samtale, og kom med sin innstilling i januar 2019. En uke før nominasjonsmøtet, samtidig med at nominasjonskomiteens innstilling ble lagt fram, sto Tor fram som et alternativ til innstillingen.

Vi forventer at SV beklager sin listekandidats ubegrunnet og udokumenterte påstander. Hva motivasjonen er for å ty til et slikt personangrep mot vår toppkandidat kan vi bare spekulere i, men det siste innlegget er å gå langt over streken for normal oppførsel, og må sees på som et slag under beltestedet.

Vi som er tillitsvalgte i partiet bruker alle av fritida vår med ønske om å gjøre Oppdal til et enda bedre sted å bo, jobbe og leve i. Fordi vi tror på at sammen løser vi de store utfordringene best i fellesskap. Da er det tøft å bli møtt med slike usaklige og vonde personangrep, ment å ramme noen, men som rammer alle oss som bruker vår tid på dette prosjektet. Vi vil gjerne diskutere politikk, fordi mange oppgaver fortsatt er uløste i Oppdal. Det gjør vi gjerne sammen med SV, men da håper vi at vi unngår grove personangrep i fremtiden.


Dette er Rennebu Høyres sannsynlige samarbeidspartner

Lokalpartiet ønsker ikke å videreføre samarbeidet med Rennebu Ap i kommende periode, fordi partiene står fundamentalt langt fra hverandre.Sanering av setre, hva blir neste skritt?

Ola Elvestuen har i denne saken overkjørt alle lokale protester mot rivning, og kjørt gjennom et rivnings vedtak i Miljødepartementet.