Vindkraftvalg i Rennebu

Helga Gilberg har, ved hjelp av VGs valgomat, sjekket listetoppenes meninger rundt vindkraft i Rennebu kommune.

Illustrasjonsbilde fra vindturbinparken på Smøla.  Foto: Kjell Herskedal/NTB Scanpix

Meninger

Valget er annerledes i år. De som blir valgt og skal styre Rennebu de neste årene møter utfordringer som strekker seg langt utover kommunegrensene. De må som alle andre kommuner bidra til å løse verdensproblemer – i sin kommune. Klima, miljø og naturmangfold vil komme på dagsordenen.

For meg har valget i år størst betydning i forhold til vindkraftutbygging.

Jeg ønsker å stemme på parti og kandidater som sier klart nei til vindkraft.

Dette fant jeg ut av om hva de mener i Rennebu:

VGs valgomat ga mulighet til å sette egne meninger opp mot hva 14 Rennebu-politikere mener om forskjellige tema. Jeg valgte å sjekke vindkraft.

Disse 14 var med i valgomaten:

4 fra Høyre: Jan Arve Nyberg, Torstein Engen, Tore Øverland, Ove Einar Drugudal.

4 fra Senterpartiet: Siv Kristin Remetun Lånke, Rolf Arne Fredriksli Bruholt, Janne O. Midtli Eggan, Vegar Hyttebakk.

3 Fra Arbeiderpartiet: Ola Øie, Marit Bjerkås, Grethe Gunnes.

2 fra Kristelig Folkeparti: Per Arild Torsen, Rune Skjolden.

1 fra Venstre: Eli Krogstad

Alle er først på sine lister.

Det viste seg at alle 14 er mot vindkraftutbygging i Rennebu!

Men hva om du selv er mot, mens partiprogrammet sier noe annet?

Jeg visste jo at Eli Krogstad (V) hadde uttalt at Venstre var mot vindkraftutbygging i Ilfjellet og Ramsfjellet, men var åpen for å sette opp vindturbiner lang den nye E6-traséen. Så jeg sjekket progammene. Der står det:

Høyre:

I punktet om Energi, miljø og klima: «Vi vil jobbe for at: *det ikke skal skje noen vindkraftutbygging i Rennebu.»

Senterpartiet:

I et eget punkt: Nei til vindkraftutbygging i Rennebu: «Rennebu er i dag en stor bidragsyter på produksjon av grønn energi. Ved å oppgradere eksisterende vannverk kan vi produsere mer enn vi gjør i dag. Vi vil verne om primærnæringer og reindrift og legge til rette for at kommunen skal være en attraktiv friluftskommune.»

Arbeiderpartiet:

To avsnitt i programmet handler om fornybar energi:

«Vi har satt det «grønne skiftet» på dagsordenen i Rennebu. Vi vil øke intensiteten og offensiviteten med vår visjon om «Rennebu som første fornybare lokalsamfunn». Forutsetningene ligger godt til rette med våre lokale ressurser rett utenfor stuedøra. Med moderne og energieffektive løsninger som tilbys både innbyggere og besøkende skal vi være en førsteklasses drivkraft for FNs klimamål. Her vil vi satse på hele spekteret, fra små tiltak i egen organisasjon til mobilisering og støtte av større løft innen næringslivet. Vi er allerede en sentral aktør i egen kommune og med godt lagspill mot felles mål gjør vi Rennebu fornybart.»

* Sette et enda større fokus på våre fortrinn innen fornybarsektoren.

* Vi ønsker mer kunnskap om fornybar energi og er tydelige på at Barnas Naturverden og Igelfjellet ikke er aktuelle for vindmølleutbygging

Kristelig Folkeparti:

Punkt 1 i programmet: «Naturen står overfor store utfordringer. Vi forbruker og forurenser mer enn jorda tåler. KrF vil være en pådriver for gjennomføringa av det grønne skiftet i Rennebu. Kommunen leverer vannkraft, og KrF satser forsatt på denne energikilden.»

Venstre:

I punktet Miljø og Klima heter det: «Vi er opptatt av å se mulighetene for fornybar energi. Vi skal benytte de mulighetene vi har i det etablerte fagmiljø innen kraftkompetanse og bidra til å utvikle fornybar kraftproduksjon. Om nødvendig; ser vi for oss vindmøller langs ny E6-trasé.»

Og i punktet Næringsutvikling og arbeidsplasser: * Rennebu kommune skal være et kraftsentrum i Trøndelag med TrønderEnergi som motor og andre næringsdrivende som sørger for miljøvennlig fornybar energi.

* Vi vil at Rennebu skal være en aktiv hyttekommune med miljøprofil.

* Reindrifta i Rennebu er viktig, både som næring og som kultur. Reineierne skal oppleve å ha gode driftsforhold som ikke skal trues av inngrep og utbygginger i deres primærområder.


Det er det som sies om fornybar energi i partiprogrammene. Da er det bare å bestemme seg og gjøre sine valg.

Godt valg!

«Nei til vindindustri i Rennebu»
Helga Gilberg