«Giganten Domus fikk det akkurat som de ønsket. Er ikke dette ganske typisk?»

Svar på Kari Toftakers forsvar av Domusvedtaket.

Kyrre Riise i Oppdal Venstre.  Foto: Jar Are Melgård

Meninger

Skrevet av Kyrre Riise og Elisabeth Hals i Oppdal Venstre

Den 1. september går representanten Toftaker ut og forsvarer bygningsrådets vedtak angående utbyggingen av Domus over en regulert gang og sykkelvei.

Venstre ønsker utbyggingen i sentrum velkommen, men vi er uenige i at man gjennom en dispensasjon får gjennomslag for utbyggingen. Riise uttrykte sin frustrasjon i bygningsrådet både overfor representantene fra Høyre, Sp, og Ap, som valgte å gå bort fra sentrumsplanen for Oppdal som vi alle har vært med å utforme og vedta, og overfor administrasjonen som setter seg selv såpass i høysete at de velger å akseptere utbyggers plan med en dispensasjonssøknad.

Når formålet i en reguleringsplan blir brukt annerledes enn vedtatt skal det ut på offentlig høring slik at alle brukere av Oppdal sentrum kan si sin mening! Det opprører oss at dette ikke ble gjort samtidig som det svekker tilliten til administrasjonen som her ikke har forholdt seg til god forvaltningsskikk og nå holder Oppdals innbyggere for narr.

Toftaker viser til at utbyggingen gjør sentrum mer trafikksikker for syklende og gående. Hvordan kan hun mene det? For det første velger man nå å skyve de syklende østover, og blander disse med biltrafikken på «torget». Hvordan kan det ansees som mer trafikksikkert? For ikke husker vi at det ble gjort noe vedtak om å stenge innkjøringen til torget for biltrafikk. Og kryssingen på tvers av denne sykkelveien vil alltid bli problematisk så lenge det ligger en stor parkeringsplass på andre siden.

I bygningsrådet henviste også Sp at sentrumsaksen ikke ville bli stengt, den vil jo være oppe mellom 09.00-20-00 hverdagene. Ser ikke Sp og dere andre hvor urettferdig dette blir? Domus får et gigantisk konkurransefortrinn, noe vi politikere og administrasjon skal unngå, spesielt i enkeltvedtak.

Nei, kjære Sp, Høyre og Ap, i denne saken utøvde dere særdeles dårlig dømmekraft, de syklende og gående blir de store taperne mens giganten Domus fikk det akkurat som de ønsket... er ikke dette ganske typisk?


«Oppdals mangfoldige næringsliv - vår styrke inn i framtida»

Senterpartiets ordførerkandidat Geir Arild Espnes og listekandidat Arne Braut har mål om å gjøre Oppdal til et enda tydeligere regionssenter.Velgerne fortjener å få vite hvor partiene egentlig står i Gjevilvassdal-saken

Venstre, SV og MDG har et felles standpunkt når det gjelder skiløype kontra brøyting av Gjevilvassvegen.​Mestringskultur i eldreomsorgen i Oppdal

Kjempeflott at Oppdal Høyres løfter fram dette i fem valgløfter i forbindelse med Bent Høies besøk sist lørdag.