- La oss innføre «åpen halvtime» i Oppdal

- Dette tiltaket vil styrke demokratiet, skriver Oppdal SVs førstekandidat, Tore Aasheim i dette leserinnlegget.

Tore Aasheim.  Foto: Pressebilde

Meninger

Skrevet av Tore Aasheim, 1. kandidat Oppdal SV.

I disse tider med fagre valgkampløfter har jeg lyst til å komme med et forslag som både er gjennomførbart, som vil styrke demokratiet, og som ikke koster en krone.

Dersom SV og jeg blir valgt inn i kommunestyret, kommer jeg til å foreslå at Oppdal kommune innfører «åpen halvtime» foran hvert kommunestyremøte.

Da jeg satt som leder for Bydelsutvalget i Grünerløkka i Oslo gjennomførte vi alltid en slik åpen halvtime foran hvert møte. I bydel Grünerløkka bor det cirka 65.000 mennesker, og en halv time var i de aller fleste tilfeller nok til at alle som ville snakke fra gang til gang ble hørt. Det burde dermed være gjennomførbart med Oppdals snart 7000 innbyggere. 

I «åpen halvtime» kan hvem som helst, det være seg bygdefolk eller hyttefolk, unge og eldre, komme og legge fram sin sak for de folkevalgte.

Den som ber om taletid, kan ta opp en sak som står på sakslista den dagen, eller man kan be om at politikerne ser nærmere på en sak for eksempel til neste møte. Man trenger ikke å varsle på forhånd, men man må møte opp i god tid før møtet starter.

I Grünerløkka var åpen halvtime spesielt populært når vi diskuterte skjenkebevillinger, budsjett, saker som angikk ungdom, nærpoliti, barnehager, innspill til arealplaner og utbygging ellers i bydelen. Ofte hadde folk spørsmål som de fikk svar på der og da, eller som BU-lederen (i Oppdal vil det være ordføreren) ba administrasjonen svare på senere. Mange ganger ble vi som politikere oppmerksomme på ting vi fant ut vi måtte gjøre noe med, eller vi lærte mer om hva folk var opptatt av.

Den som legger fram saken kan bli stilt spørsmål fra politikerne, men det legges ikke opp til verken debatt eller meningsutveksling. Den som legger fram saken må også forholde seg til vanlige regler for personvern og vanlig skikk og bruk.

Det settes av en halv time. Dersom det er to som ber om ordet, har de inntil 15 minutter hver, er det tre som vil si noe, får de ti minutter hver og så videre.

Jeg mener åpen halvtime vil styrke dialogen mellom velgerne og de folkevalgte, det gir flere anledning til å få sin legge fram sin sak, uten å måtte gå til media eller å få en politiker til å fremme saken i kommunestyret.

Kommunepolitikere må forholde seg til haugevis med saksdokumenter og det kan være lett å overse elementer eller argumenter. Med åpen halvtime kan den som vil være sikker på at sin sak blir hørt møte opp og fremme sine synspunkter.

Åpen halvtime er også bra for de som ikke er så skriveføre, som heller vil fremlegge noe muntlig. Det er også bra fordi det inviterer grupper, for eksempel ungdom, som ikke er så vant med hvordan man fremmer en sak skriftlig, til å delta i bygdedemokratiet. Åpen halvtime vil kunne være en gylden anledning til for eksempel lederen for ungdomsutvalget, eldrerådet etc. å komme med innspill til de folkevalgte.

Vi i Oppdal SV er opptatt av at de folkevalgte skal lytte til bygdefolket. For at vi skal komme i posisjon og komme med slike forslag trenger vi din stemme 9. september.