Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe

Vi står ovenfor vår tids største krise, nemlig klimakrisa.

Eline Voll er 6. kandidat for KrF Rennebu.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Skrevet av Eline Voll, 6. kandidat KrF Rennebu

Jeg tror ikke et enkelt menneske kan redde verden alene. Jeg vet også at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Vi må jobbe sammen og aldri glemme at hver dråpe i havet teller. Dine valg og dine handlinger utgjør en forskjell, men hva kan vi gjøre for å være med å redde kloden vår?

Støtt det norske landbruket

- Det norske landbruket er viktig for miljøet fordi vi da kan forvalte naturen på en bærekraftig måte framfor å importere maten vi spiser

- For å opprettholde det norske landbruket og muligheten til å kjøpe norskproduserte varer er det viktig at vi som forbrukere støtter bonden ved å kjøpe norske produkter

- I tillegg vil det da også bidra til å opprettholde norske arbeidsplasser og bevare kulturlandskapet

Handle lokalt

Når du handler lokalt,

- er du med å utnytte de lokale ressursene vi har

- minske utslipp av klimagasser i forbindelse med transport

- i tillegg til å støtte lokale aktører og opprettholde arbeidsplasser

Ikke kjøp nytt om du ikke trenger det

- Arv og gjenbruk er både praktisk, miljøvennlig og kult!

- Tid og opplevelser er et godt alternativ til å gi ting i gave

Kildesortering

Hvorfor kildesortere spør du, jo for å utnytte energi på god og bærekraftig måte.

- En gjenvunnet makrell i tomat-boks sparer co2 tilsvarende 1,5 km bilkjøring
- Årlig gjenvinning av husholdningsplast gir energi til å lage 10 milliarder kopper kaffe (eksempler hentet fra grontpunkt.no)

- Kildesortering er et enkelt og svært viktig miljøtiltak!

Hvorfor stemme KrF

- Mye av KrFs politikk baseres på at vi har et ansvar for å ta vare på jordkloden vår

- KrF Rennebu ønsker å være en pådriver for gjennomføringa av det grønne skiftet i kommunen og vil blant annet fortsette å satse på energikilden vannkraft

- KrF vil ta vare på dyrkajorda, og vil legge til rette for et aktivt landbruk og et utviklende landbruksmiljø

- KrF er lei av det dårlige kollektivtilbudet i kommunen og vil arbeide for et bedre tilbud på vei og bane

- KrF Rennebu vil aktivt bidra for å etablere en mer tilgjengelig gjenbruksstasjon

Å henge i en hengekøye i hagen, gå en tur i skogen, spise en norsk gulrot, lese en bok fra loftet eller sitte på verandaen med mennesker du er glad i, er faktisk ganske fint. Jeg trenger i alle fall ikke så mye mer enn dette. Godt for mennesket, godt for verden.

Denne teksten er utarbeidet etter samtale med Ragnhild Løvseth Øverland (2. kandidat KrF Rennebu) og Astrid Gunnes (4.kandidaft KrF Rennebu).

Bruk stemmeretten din! Godt valg.


Eldre skal tilbys sunn og appetittvekkende mat

Vi mener at kombinasjonen av sunt kosthold og aktivitet er nøkkelen til god folkehelse- La oss innføre «åpen halvtime» i Oppdal

- Dette tiltaket vil styrke demokratiet, skriver Oppdal SVs førstekandidat, Tore Aasheim i dette leserinnlegget.- Det skulle bare mangle at vi bosetter flere flyktninger enn staten krever

5. kandidat for Oppdal Venstre har mye på hjertet i dette leserinnlegget.