Ny E6 – hvilke muligheter!

Vi som fellesskap må løfte Rennebu i samla flokk, da skaper vi en attraktiv kommune.

E6 skal flyttes, det gir muligheter for Rennebu mener Inge Mosand (Ap).  Foto: Sandra Skillingsås

Meninger

Skrevet av Inge Mosand, 5.-kandidat for Rennebu Arbeiderparti

Jeg ønsker å gå inn i politikken og kjempe for Rennebu som egen, selvstendig kommune og drive frem en politikk hvor hele Rennebu trekker i samme retning. Denne perioden er det brukt altfor mye tid og ressurser på kommunereform, et arbeid som helt klart har begrenset oss med tanke på utvikling av Rennebu. Likevel, prosessene ble kjørt og demokratiet har talt, da må vi gå videre.

Med ny E6 som flyttes ut av sentrum kan vi tenke helt nytt om videre utvikling. Det vil gi oss gode muligheter til å etablere nye og få flere arbeidsplasser til kommunen, men vi må også sørge for at det næringslivet vi har evner å omstille seg i takt med ei ny tid. Som nærmeste nabo til dagens E6 og bussjåfør av yrke er jeg meget godt kjent med hva veien betyr for oss pr. i dag. At den forsvinner fra sentrum vil endre enormt mye, derfor er jeg glad for å lese at samtlige parti står samlet om å utvikle sentrum og utnytte fordelene som ligger i veiutbygginga. Et sterkt sentrum og flere arbeidsplasser vil kunne styrke hele Rennebu, den jobben skal vi klare sammen både politisk og i samarbeid med eksterne aktører.

Lykkes vi med ei positiv næringsutvikling vil det merkes på kommuneøkonomien. Det er viktig for å kunne styrke offentlige velferdstjenester. Jeg vil bo i et Rennebu der alle har like muligheter til utdanning og god helse uavhengig av størrelsen på lommeboka. Vi som fellesskap må løfte Rennebu i samla flokk, da skaper vi en attraktiv kommune.

Ikke la valgdagen komme som julekvelden på kjerringa, sett deg inn i hva de ulike partiene står for og bruk stemmeretten din. Et sterkt demokrati med høy oppslutning om valget gir det mest representative kommunestyret og det bør bestå av folkevalgte som representerer det brede lag i befolkningen.

Godt valg!