Oppdal og fremtiden

Det er stor byggeaktivitet på Oppdal for tiden. Det som bekymrer meg er nok en gang hvor er sentrumsplanleggingen?

Per Atle Hansen (Arkivfoto: Jan Are Melgård) 

Meninger

Skrevet av Per Atle Hansen, listekandidat Oppdal Høyre

Det nærmer seg kommunevalget med stormskritt. Som innflytter og tidligere hytteeier i Oppdal gjennom flere år, har jeg fått et innblikk i hvordan Oppdal oppleves både som turist og fastboende. Etter mange år i politiske verv og som selvstendig næringsdrivende, er det enkelte ting som interesserer.


Høyre ønsker SIVA-bygget velkommen

Presiserer partiets politikk etter leserinnlegg fra listekandidat.

 

Sentrumsutvikling

Det har gjennom det siste året versert en omfattende diskusjon om bruk av areal i sentrum. Det er flere aktører som ønsker seg enn sentral plassering. Oppdal kommune har vedtatt en sentrumsplan med reguleringsbestemmelser for få år siden. Forvalting av sentrum er en svært viktig oppgave, og legger føringer for hvordan sentrale arealer skal benyttes. Det virker for meg som om sentrum nå utvikles med stadige dispensasjoner fra planen, og veien blir til mens man går. Oppdal sentrum består i dag av forretningsbygg i mange varianter, leilighetsbygg, hotell og det er bygninger av forskjellig art. Det er kun en tomt ledig i sentrum nå. Det er arealet vis-à-vis Aunasenteret. Dette området blir i dag benyttet som lekepark, park og tumleplass. Her er det mye omtalte innovasjonssenteret tenkt plassert. Helt unødvendig å bruke ei slik tomt til en slik virksomhet. Et innovasjonssenter kan ligge på en tomt som ikke er midt i sentrum. I tillegg arbeides det med en omfattende utbygging og renovering av Domus, som også vil få betydning for sentrum. Det er knapt med arealer, mesteparten går med til maksimal utnyttelse av tomter, samt parkeringsplasser. Det vil ikke bli igjen rom for trivsel og torgpreg. Ei turistbygd kan ikke være kjent med et så trangt og utrivelig sentrum. Hvor skal det for eksempel være plass til en fremtidig gondol til Hovden.

Alpinbygda/Skibygda

Oppdal er kjent for sin tidlig satsing på alpine skianlegg. Det er viktig at dette varemerket blir utviklet. Konkurransen på dette området er stor, derfor er det viktig at Oppdal følger med. Oppdal har etter min mening ligget etter med investeringer. Det dreier seg om utbygging av infrastruktur og spesielt snøproduksjon, nye heiser og varme senger. Det er snakk om store årlige investeringer i 100 millionersklassen skal man nå igjen og konkurrere med destinasjoner som Åre, Kvitfjell og Hafjell. Her må tunge investorer inn som Skistar, e.l. Jeg er kjent med de investeringer som gjøres nå med ny heis og nytt leilighetsanlegg i Vangslia, det er bra, men monner lite i det store etterslepet.

Et splittet sentrum

Det er stor byggeaktivitet på Oppdal for tiden. Det som bekymrer meg er nok en gang hvor er sentrumsplanleggingen? Det meste av forretningsutbygging foregår i dag nord for sentrum.

I disse grønne tider er det viktig å tenke miljø og bilkjøring. Vi vet at de fleste av oss ønsker å kjøre til butikkdøra. Det er i ferd med å utvikle seg til to sentrum, ønsker vi det?

Kommuneutvikling

Det ligger en stor utfordring i fremtidig kommunestruktur. Oppdal har valgt å stå alene foreløpig. På sikt kunne det kanskje være en tanke å se vestover. Sunndal som nabokommune har en helt annen næringsstruktur enn Oppdal. Sunndal med storindustri og høyteknologi, Oppdal med småindustri, turisme, landbruk mm. Sammen kan dette gi en god og allsidig slagkraft, og når vi da i fellesskap forvalter Sunndal/Dovrefjell nasjonalpark, skulle mye ligge til rette for et godt fellesskap. Økonomien i kommunene er også relativt god.

Dette er noen betraktninger knyttet til kommunevalget 2019