På lag med innbyggerne – lokal forvaltning!

Senterpartiet er partiet som er sikker og stødig i sin tru på sterk lokal forvaltning.

Geir Arild Espnes er ordførerkandidat for Oppdal Sp.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Skrevet av Geir Arild Espnes, ordførerkandidat og John Torve, lokallagsleder og listekandidat Oppdal Senterparti

På sentralt og lokalt plan kjemper vi for sjølråderetten. Ett eksempel: Norske politikere skal ha kontrollen over norsk energi – ikke et europeisk overnasjonalt organ, som for eksempel ACER (det Europeiske energibyrået). For Oppdal Senterparti og oss som lokalpolitikere gjelder det samme, vi er opptatt av at Oppdal kommune skal ha forvaltningsansvaret for våre områder. Vi mener at vi som bor her og kjenner kommunen vår, er best skikket til å ta vare på våre områder.

Vi opplever nå sterke trusler mot lokal forvaltning. Vi så dette i miljøministerens forsøk på å rive setrene i Vesllie på Dovrefjell. Det endte med at et lokalt engasjement der stortingspolitikere ble med – spesielt fra Senterpartiet – fikk ministeren til å snu, i alle fall midlertidig. Vi ser at når fornuften fra lokalsamfunnene siver inn over regjeringen, så tar de den til seg. Det skal de ha.

Men, dessverre, vi har en regjering som sentraliserer som best den kan. Vi har flere ferske eksempler:

Vi har fått presentert nye nøkler til fordeling av midler til frivillighetssentralene. Nå skal disse midlene bare fordeles etter antall mennesker i nedslagsområdet – ikke etter hvordan kommunene er sammensatt geografisk.

Det samme prinsippet er lagt til grunn i forslagene til tilskudd til veterinærvakt som det arbeides med i statsbudsjettet. Disse skal også fordeles etter antall mennesker i nedslagsfeltet. Dette betyr at et marsvin (eller for den saks skyld en gullfisk) innafor ring tre i Oslo har større mulighet til å få hjelp enn ei mjølkeku på Lønset. Kosedyrene skal prioriteres framfor matproduksjon.

Som vi ser – trenden er en langt mindre tildeling til små kommuner. Dette kan ikke tolkes som annet enn et forsøk på å kvele små kommuner, og drive dem inn i armene på større kommuner. Hvis kommuner ønsker å slå seg sammen fordi innbyggerne mener dette kan være fornuftig, er det helt greit, men det skal ikke skje gjennom en gradvis kveling av de små, og sammenslåing må være frivillig.

Vi skal være på vakt mot at tjenestene plukkes i småbiter og tas vekk fra oss. Vi har sett dette i saken om passutstedelse, vi så det i saken om veikontoret, og vi har sett det i den mislykkede politireformen. Den ble så mislykket at Arbeiderpartiet, som støttet den tidligere, har snudd og nå mener det samme som Senterpartiet. Vi skal være på vakt – og lokalpolitikerne og de sentrale politikerne må stå sammen i vaktholdet. Da føles det trygt å høre til i et parti der politikerne mener det samme lokalt som sentralt. Det skal ikke være tvil om at vi kjemper for at du og jeg skal ha de viktige tjenestene nær oss.

Så må vi understreke: Senterpartiet er ikke imot at tilgangen på tjenester nær deg kan løses på nye måter. Da påligger det oss lokale politikere å komme med forslag til nye løsninger med lokal forankring som også regjeringspolitikere lytter til. Eksempler på dette er forslaget til lovendring når det gjelder gjerding langs jernbanen, og vårt arbeid for å finne gode lokale løsninger for kjøreopplæring og oppkjøring.

Oppdal Senterparti føler seg på lag med innbyggerne. Når vi står på stand, er det mange som kommer innom og sier at de føler at vi er partiet som lytter. Vi ser at stadig fler er enige med oss.  Men viktigst av alt - bruk stemmeretten din! Hvis du gir Oppdal Senterparti din stemme, så skal vi ta godt vare på den.


Eldre skal tilbys sunn og appetittvekkende mat

Vi mener at kombinasjonen av sunt kosthold og aktivitet er nøkkelen til god folkehelse- La oss innføre «åpen halvtime» i Oppdal

- Dette tiltaket vil styrke demokratiet, skriver Oppdal SVs førstekandidat, Tore Aasheim i dette leserinnlegget.- Det skulle bare mangle at vi bosetter flere flyktninger enn staten krever

5. kandidat for Oppdal Venstre har mye på hjertet i dette leserinnlegget.