Vi lover å ikke glemme frivilligheten

Frivilligheten i Rennebu er helt avgjørende for bolyst og aktivitet.

  Foto: Sandra Skillingsås

Meninger

Skrevet av Greta Hoem, 17.-kandidat for Rennebu Arbeiderparti

Frivilligheten bidrar årlig til store verdier for samfunnet. Dette ble godt demonstrert under militærøvelsen Trident Juncture der bygdesamfunnet på Voll fikk inn over 350.000 kr til nytt grendahus ved hjelp av matsalg på dugnad. De fleste andre dugnadsbidrag er ikke like enkle å måle i kroner og øre som dette, men skal en regne på trivsel og bolyst er andre tiltak også like viktige.

I Rennebu er vi heldige som har korps, Lions, Saniteten, 4H, idrettslag og historielag med flere som alle skaper aktiviteter. Kanskje enda viktigere er det at de skaper sosiale møteplasser. Siden jeg har flyttet til Nerskogen i voksen alder, uten stort nettverk, så har frivilligheten i saniteten og partipolitikken vært kjempefine måter å få nye bekjente i lokalmiljøet. Dette tror jeg ikke er unikt for meg. De møteplassene som blir skapt av frivilligheten er avgjørende for integrering, enten du kommer fra Skogn eller Syria.

En ser en samfunnsutvikling der dugnaden går ned og at fritidsaktiviteter profesjonaliseres med betalte trenere og aktivitetsledere. Denne utviklingen tror ikke vi i Rennebu Arbeiderparti er bærekraftig for et bygdesamfunn som Rennebu. Det vil føre til større egenandeler som ekskluderer mange fra å ta del i disse møteplassene og aktivitetene.

Vi i Rennebu Arbeiderparti er stolte av å kan si at vi har så gode ambassadører for kommunen som Vebjørn Rodal, Astrid Smeplass og Emilie Joramo, men for å få frem talenter må vi dyrke bredden. For å skape rom for denne bredden mener vi en velutstyrt utstyrssentral ved Frivilligsentralen vil være et godt grep. Dette vil senke terskelen for å prøve ut aktiviteter for mange, samtidig som det kan være med å skape en møteplass. Vi er stolte av det Frivilligsentralen har utrettet med de midlene de har. Her kan du få byttet klær med andre eller til og med reparert klærne dine av skredder Abdul. Dette er et godt bidrag til å holde kostnader nede samtidig som en er miljøvennlig.

Når vi lokalpolitikere skal behandler budsjett i årene fremover så vil de lovpålagte oppgavene være prioriterte og det som ofte får fokuset. Men vi i Rennebu Arbeiderparti lover å ikke glemme frivilligheten, for nettopp den gir så utrolig mye mer igjen. Frivilligheten i Rennebu er helt avgjørende for bolyst og aktivitet.