Alle skal med, i et sterkere fellesskap – der du bor

Vi er mange som ikke kjenner oss inkludert i fellesskapet Ap snakker om i Rennebu.

Ragnhild Kulbrandstad Stene  Foto: Truls Lereggen

Meninger

Skrevet av Ragnhild Kulbrandstad Stene, 4.-kandidat for Rennebu Senterparti

I Rennebu trenger vi et politisk skifte dersom vi skal nå målet om å stå sammen for kommunen vår i framtida. Ordskiftet med fokus på sentrumsutvikling på Berkåk kontra livet i grendene opptar mange. Rennebu kommune som administrasjon drifter nå bare Voll barnehage som eneste enhet utenfor sentrum. All annen aktivitet som gir bolyst, tilhørighet og fellesskapsfølelse ellers i kommunen er det innbyggerne sjøl som står for. Vi har mange entusiastiske, kunnskapsrike, løsningsorienterte og handlekraftige folk både i sentrum og i alle grendene som gjør en fantastisk innsats for sine sambygdinger i Rennebu kommune.

Hvem definerer egentlig fellesskapet? Er det Arbeiderpartiet som til stadighet bruker begrepet i sine slagord som bestemmer hvem eller hva som hører med, eller er det geografisk definert ved kommunegrensa? Er fellesskapet en offentlig sak der private tiltak har sitt eget fellesskap som ikke angår oss som kommune?

Spørsmålet dukker opp fordi nåværende politisk ledelse fra AP med sine valgparoler tilsynelatende er opptatt av å styrke fellesskapet der vi bor. I så fall er vi mange som ikke kjenner oss inkludert i dette fellesskapet. Vi som etter vedtaket om skolenedleggelsene 10. januar 2017 raskt ristet skuffelsen av oss og brettet opp ermene for å starte Rennebu EnSpire skole, kjenner mer at vi er ignorert av våre folkevalgte som hadde flertall i saken.

Tidlig i sommer var ordføreren sitert i avisa i forbindelse med de gode resultatene på Kommunebarometeret. Han er svært fornøyd og tror at endringen i kommunens skolestruktur har bidratt til de gode resultatene. Det tror jeg han har delvis rett i. Økonomisk er det vel ingen tvil om at det gir positive utslag på kommunebarometeret at kommunen bruker mindre penger på skole nå enn tidligere med færre elever og lærere i den ene skolen de skal drifte. Ordføreren sier videre at han tror at det gode resultatet kommer av at kommunen nå har fått samla kompetansen og ressursene på en plass der de ansatte kan samarbeide i ett fagmiljø, noe som gir ungene de beste mulighetene for å lære. Her er det en liten faktafeil. Kommunebarometeret henter tall fra nasjonale rapporter og kartlegginger som vi bl.a. finner igjen på Utdanningsdirektoratet sitt nettsted Skoleporten. For Rennebu står to skoler oppført her. Rennebu EnSpire skole bidrar også til gode tall bl.a. om lærernes kompetanse, resultater for elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Mener AP-ordføreren med sin uttalelse at fellesskapet gjelder bare elever og foreldre i den offentlige skolen, eller er også kommunens innbyggere som har valgt den private skolen inkludert i fellesskapet? Begge skolene samarbeider allerede godt om saker som er naturlig å samhandle om. Rennebu barne- og ungdomsskole og Rennebu EnSpire skole har allerede et fellesskap som jeg håper våre kommende folkevalgte ser nytten av å styrke til alles beste.

Flere av våre folkevalgte fra SP og KrF følger interesserte med og spør hvordan det går med skoledriften på Voll. Men partiet for «folk flest» og «alle skal med», inkludert ordføreren er fraværende. Ingen av de har vist interesse for dette solide fellesskapet som betyr så mye for mange av kommunens innbyggere, sjøl om vi gjerne inviterer alle med.

Rennebu EnSpire skole har også et sterkt fagmiljø, og der er elever som lærer og trives i nærmiljøet de vokser opp i. Det er et sterkt fellesskap der elevene og deres familier kjenner tilhørighet, og innbyggerne i grendene elevene kommer fra kjenner at de er inkludert i dette fellesskapet. Skolen opplever støtte og positiv oppmerksomhet fra sambygdinger og folk langt utenfor kommunegrensene. Fantastiske ungdommer har startet opp Volladåggån som har bolyst og positive tiltak som drivkraft. Et slikt fellesskap finnes i alle grendene våre, og er en svært viktig verdi å ta vare på. Vi må heie fram hverandre, om slike tiltak skjer i grenda "di" eller i andre enden av kommunen. Rennebu KrF ønsker ny oppstart av barnehagen på Innset. Det støtter jeg, og mener det er klokt å gå inn i dialog med grenda for å kartlegge interessen for oppstart av barnehage. Dette vil bety mye for barnefamiliene som allerede bor der og ikke minst de som ønsker å bosette seg der og for fellesskapet som grenda trenger.

En ny ordfører og et nytt kommunestyre må ta innover seg at i ei lita bygd som Rennebu må vi jobbe sammen og støtte opp om hverandre – ALLE sammen. Om det er loppemarked og kafé i Furuly på Nordskogen, Grendabua på Innset, sykkelritt på Nerskogen, bygdekino på Berkåk eller ungdommens julekonsert på Voll så skjer jo alt dette fordi at Rennebu skal være en god kommune å bo i, for ALLE. Som folkevalgt har man i tillegg en ekstra oppgave å følge med på alt som rører seg, og om en ikke fysisk kan møte opp, så i alle fall unne seg en oppmuntrende kommentar til positive tiltak og kanskje en «liker» i sosiale medier.

Godt valg for framtidas Rennebu!