Frihet til å kunne tenke nytt

Vi som politikere og innbyggere i ei aktiv fjellbygd må tenke framover.

Det planlagte innovasjonsbygget i Oppdal sentrum. 

Meninger

Skrevet av Maiken Snøve, Oppdal AUF

Ei fjellbygd som Oppdal må alltid tenke nytt for å fortsette å være et godt sted å bo for unge. En jobb, læreplass og muligheter for høyere utdanning er nødvendig. Det å kunne ha mulighet til å fullføre sin utdanning her, kan gjøre at vi beholder mye av lokal kompetanse i Oppdal. Det er derfor det nye bygget midt i sentrum også kjent som Låven kan skape liv, engasjement og gjøre Oppdal mer tiltrekkende for ungdom og voksne.

Låven er et tema som flittig blir diskutert blant innbyggerne i Oppdal. Utsende, høyde og plassering blir kritisert fra alle kanter, men hva med bruksverdi? Eller hva den representerer? Dette bygget kommer til å romme kafé, en klatrevegg, turistinformasjon, kontorlokaler for startup og NTNU ønsker lokaler for videreutdanning. Byggets bruksverdi representerer den enorme utviklingen bygda har gått gjennom de siste årene og er et svar til dagens krav satt av et samfunn i utvikling.

Dagens krav tilsier at vi som politikere og innbyggere i ei aktiv fjellbygd må tenke framover. Det nye innovasjonsbygget kan tilby et helt nytt tilbud for ungdom i bygda. Ved å samle tjenester for turisme, utdanning, næring og fritidsaktiviteter i ett og samme bygg på bygdas «beste tomt», skaper vi ikke bare en ny møteplass, men også en helt ny arena for ungdom å møtes. Dersom bygget blir plassert utenfor sentrum vil fasilitetene som blir tilbydd være vanskeligere å nå og dermed mindre attraktive.

En samlingsarena for turisme, utdanning og næring vil gange alle. For at Oppdal som samfunn skal kunne vokse og utvikle seg i fremtiden, er det viktig at vi som politikere tenker fremover. Oppdal Arbeiderparti har sagt at vi ønsker et kontinuerlig fokus på utvikling og rekruttering av arbeidskraft og kompetanse til bygda. Dette kan sikres igjennom et samarbeid med NTNU. Der flere kan ta etterutdanning eller en desentralisert utdanning, og fremdeles bo i bygda. Dette kan føre til større trafikk og et mer levende sentrum.

Oppdal Arbeiderparti vil arbeide for å øke antall lærlingeplasser, rekruttere arbeidskraft og kompetanse til bygda og være med på utvikling av fritidstilbudet i Oppdal for barn og unge. Dette kan innovasjonssenteret være med å bidra til de kommende årene. Derfor tror vi det er viktig at man ikke kun ser på byggets utseende, men også byggets innhold og hva det kommer til å bli brukt til.