Partilederdebatt i Rennebu

Nå har Rennebu en særdeles god anledning til å ta en «posisjon», finne en retning å følge for framtida.
Meninger

Skrevet av Børge Dahle

Tirsdag kveld var det partilederdebatt på Berkåk. Hvilke refleksjoner kan en gjøre seg etter at alle partiene fikk framlagt sitt program og standpunkt i enkelte saker?

Det første som slår meg er at debatten ble lite konkret på de sakene som er knyttet til de store utfordringene som vil komme i den neste 4-årsperioden. Sentrumsutvikling knyttet til ny E6 ble lite berørt. Mener det var på plass å spørre hvilken visjon ordførerkandidatene hadde for framtidens Rennebu. Opplevde at kanskje spørsmålet kom litt overraskende på noen av kandidatene – det burde det ikke gjøre.

Torsen (KrF) og Øie (Ap) hadde konkrete svar og Øie var vel den som var mest visjonær. Kanskje ikke så rart når han har sittet med roret i 4 år.

Det har gått snart 30 år siden vi kom til Rennebu og opplever at lite nytenkning har skjedd når det gjelder næringsutvikling. Det blir kanskje mest å ta vare på det vi har og erstatte det vi mistet? Nå har Rennebu en særdeles god anledning til å ta en «posisjon», finne en retning å følge for framtida. Har noen av «maktpersonene» sittet for lenge ved rattet?

Forstår at ordførervervet blir en kamp mellom SP og AP. Ved forrige valg mente jeg at Ola Lånke burde få en ny periode. Det tar tid å bli varm i ordførertrøya.

Jeg er så pragmatisk at jeg mener det samme nå som for 4 år siden. Det er viktig med kontinuitet og samarbeid når utfordringene står i kø. Konklusjonen blir at Ola Øie bør få en ny periode. Han har satt seg inn i og arbeidet med de avgjørende saker for Rennebus framtid. Han kjenner nettverket og de personene som vil bli viktig i videreføring og sluttføringen av tunge prosesser.

Ved et gjenvalg vil det være på sin plass å stille klare forventninger om konkrete resultater både når det gjelder kommunens økonomi, nytenkning og utvikling.

Ønsker alle rennbygg lykke til med valget.