Taler SP bøndenes sak i spørsmålet om skiløype på Gevilvassveien?

Jeg vil utfordre SP om å komme med et mer utfyllende svar.

Ingvild Vikan, Oppdal SV 

Meninger

Skrevet av Ingvild Vikan, listekandidat Oppdal SV

På Fagforbundets debattmøte mandag kveld kom dette spørsmålet opp på tampen av møtet. Et betimelig spørmål når en vet at 2/3 av grunneierne er for ei skiløype på veien 4 måneder av året.

Jeg synes ikke spørsmålstilleren fikk et noe godt svar, så jeg vil utfordre SP om å komme med et mer utfyllende svar.