Hva skulle vi gjort uten naturen?

Naturen står overfor store utfordringer, og vi forbruker mer enn jorda tåler.

Jordsmonnet i myra er tykkere enn i barskogen. Dette fører til at en betydelig større mengde karbon lagres der.  Foto: John Lerli

Meninger

Skrevet av Astrid Gunnes, Rennebu KrF

Vi har et enormt karbonlager rett oppi lia. Kanskje er det til og med rett utenfor kjøkkenvinduet vårt?

I Norge har vi et robust og skiftende klima. Dette gjør det vanskelig for de fleste dyr og planter å etablere seg her. Likevel har noen klart å lære seg å leve av den nordiske naturen. Jeg vil spesielt fram til barskogen og myra.

Den norske barskogen er en del av det vi kaller det Boreale Barskogbeltet. Det strekker seg gjennom Norge, Sverige, og videre gjennom Finland, Russland, Alaska og helt til Canada.

Rotsystemene og stammene lagrer store mengder karbon, og jordsmonnet er kaldt, fuktig og surt. Dette fører til at karbonet blir lagret i jorda over lengre tid enn i sørligere strøk. Hele 60 % av alt karbonet som er lagret i verdens skoger finner man i det Boreale Barskogbeltet. I tillegg blir det lagret mer karbon per kvadratmeter enn i sørligere strøk.

Vi må ikke glemme myra! Jordsmonnet i myra er tykkere enn i barskogen. Dette fører til at en betydelig større mengde karbon lagres der.

Med kunnskapen om at vi har et så viktig økosystem utenfor kjøkkenvinduet følger det et stort ansvar. Myra og skogen trues av utbygging og drenering, og det er vårt ansvar å gjøre noe med dette. Men viktigst av alt;

– Skogen må ikke fredes, men forvaltes.

Hvis vi freder skogen vokser den til. Noe som fører til en temperaturøkning som svekker karbonlagringen. For å hindre at det skjer må vi forvalte skogen. Et eksempel kan være å slippe til en passe mengde beitedyr.

Ved å finne en balanse kan vi utnytte ressursene på en bærekraftig måte. KrF ser på landbruket som en viktig livsnerve i Rennebu, og vil at dette skal fortsette. Vi vil ta vare på dyrkajorda og stimulere til aktiv gårdsdrift og et utviklende landbruksmiljø.

Naturen står overfor store utfordringer, og vi forbruker mer enn jorda tåler. KrF vil være en pådriver for gjennomføringa av det grønne skiftet i Rennebu. Kommunen leverer vannkraft, og KrF satser fortsatt på denne energikilden. Vi vil aktivt bidra for å etablere en mer tilgjengelig gjenbruksstasjon.

Jeg tror naturen er nøkkelen til det meste. Det er naturen som holder oss varme, det er naturen som gir oss føde og det er naturen som gir sjelen vår ro. Derfor må vi ta vare på den!