Visjonære og folkelige Ola som får ting til å skje

Vi er et samlet parti som står i ryggen når vi går til valg på at Ola Øie fortsatt skal være ordføreren vår!

Ordfører Ola Øie.  Foto: Sandra Skillingsås

Meninger

Skrevet av Inger Helene Havdal, partileder i Rennebu Arbeiderparti

Gjennom de fire årene som har vært, mener vi Ola Øie har bevist at han fortjener å være ordføreren vår videre. Han har hatt en bratt læringskurve, og blitt en solid og erfaren politiker. Ola står oppreist som et tre i vinden når høststormen herjer. Eller kanskje er det bedre å sammenligne ham med en arbeidsom maur, som jobber rundt tua si gjennom hele året. Han tilhører ikke bare Arbeiderpartiet, men hele folket i Rennebu.

Visjonær

Av og til kommer Ola med påstander som kan virke litt vel langt unna virkeligheten. I starten var kanskje tanken og drømmen om Rennebu som et godsknutepunkt en fjern idé. Nå ser vi at dette kan bli en realitet da også kommuner rundt oss har vist at de støtter idèen. På fleip har han også uttalt at vi bør bygge hytter på påler, slik at dyr i utmark kan beite under og rundt hytta. Nok en tanke vi kan le litt av, men hvem vet, kanskje er det nettopp dette som er fremtiden. Ola tenker utenfor boksen, og dette er en viktig egenskap for å drive Rennebu trygt inn i fremtiden. Vi trenger disse kreative ideene, og en ordfører som evner å se hvordan kommunen vår skal utvikle seg og hva vi skal leve av. Vi lar gjerne Ola få fortsette som visjonær, slik at vårt potensial i kommune blir utnyttet på best mulig måte for innbyggerne.

Folkelig

Vår påstand er at rennbyggen setter pris på en ordfører som er én av oss. En som er synlig på ulike arrangement i hele bygda. Og som har tid til en prat. Ola har alltid tid, og han lytter til partiet sitt og til folket. Når vanskelige saker står på og debatten når høy temperatur, fortsetter Ola å være synlig. Han står opp for sine meninger og for partiet sitt. Av og til venter han lenge med å uttale seg om hva han mener om politiske saker. Dette er et bevisst valg fordi Ola ønsker å prate med flest mulig og høre mange sider av saken før han tar sitt endelige standpunkt. Han tar demokratiske prosesser på største alvor, noe vi så tydelig da han valgte å fortsette kursen som egen kommune etter at folket hadde talt gjennom folkeavstemningen. Vi er fornøyd med at Ola ikke bare har et kontor på kommunehuset, men at han bruker arenaer i hele bygda til å treffe rennbygg og være en folkelig ordfører.

Får ting til å skje

Det har skjedd mye i kommunen vår de siste fire årene. Mange vil nok hevde at dette er på både godt og vondt. Skolenedleggelsen er en slik sak som har vekket følelser hos de fleste av oss. Det ble en vanskelig sak for våre politikere, og noen hevder at nedleggelse av skoler er det vanskeligste en lokalpolitiker kan gjøre. Mange innbyggere følte seg tråkket på, og de mista en del av tilhørigheten sin. Vi skal også huske at det er mange som er glad for dette vedtaket. Vi mener Ola har ledet oss gjennom ei tøff tid med stø kurs. Han har holdt hodet over vannet gjennom hele perioden, og han har tatt tøffe avgjørelser og fått ting til å skje.

Å være ordfører krever svært mye. Man skal være lyttende og vise forståelse for andres meninger, samtidig som man skal lede kommunen på trygg vei. Vi mener Ola lykkes med å være en leder, talsperson og en omdømmebygger for Rennebu. Vi er et samlet parti som står i ryggen når vi går til valg på at Ola fortsatt skal være ordføreren vår!