Bruk stemmeretten - stem framtidsretta og klimabevisst

Mener det er kloden, naturen og framtiden som skal reddes, ikke regnskapet.

Ole Kristian Hoseth.  Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Skrevet av Ole Kristian Hoseth

Rennebu Arbeiderparti vil ved hjelp av skogen i Rennebu at Raymond Johansen når klimamålene sine i Oslo. Det er triksing med tall, ansvarsfraskrivelse og grønn gullfeber, mener jeg.

Det er jo ikke regnskapet vi skal redde, det er kloden, naturen og framtida vår. Industriene må omstille seg, forbrukerne må få grønne løsninger og samferdselen må bli klimavennlig. Vi skal engasjere oss for alle verdens skoger, hegne om vår egen skog og plante mer skog i avskogede områder, men først og fremst må vi finne de løsningene som faktisk kutter i utslippene våre og omstiller samfunnet vårt - ikke trikse med tallene for at regnskapet skal gå opp! 

«Kutt klimaskammen - kjøp et tre i Rennebu» høres tilfredsstillende og utspekulert ut, men løser i realiteten ingen problemer verken i Oslo eller Norge når utslippene fortsetter som før. Denne ideen kunne gjeldt havet utenfor kystkommunene og myrene på Finnmark, som også binder CO2. Til syvende og sist blir det dødt løp når trærne, havet og myrene allerede er naturens egen klimaløsning som vi misbruker ved og ikke finne en egen løsning.

At skogen, havet og naturen binder CO2 lærer vi oss på skolen, men fortsetter klimagassutslippene som i dag blir det mer sur nedbør og forsurede havområder som vil true norske industrier, levebrød og turist- og rekreasjonsområder på sikt, også i Rennebu. Klimaendringene fører allerede til at landet vårt gror igjen og er mer utsatt for ekstremvær som igjen truer avlinger og matproduksjon. Jeg mener Arbeiderpartiet ikke skjønner alvoret ved å foreslå at skogen i Rennebu kan rettferdiggjøre utslippene og klimaregnskapet i Oslo og Norge. Det er det motsatte av «by og land hand i hand».

Klimaløsningene for Rennebu er vannkraftverkene våre, flere grønne gründere særlig i skog- og landbruksnæringen, grønne og minimalistiske løsninger i hytteindustrien, flere som satser på kortreiste og økologiske produkter, flere frukt- og grønnsaksbønder, mindre bilavhengighet og flere som har sykkelavstand til jobb, barnehage, skole og butikk rundt om i bygda. Det kan Oslo få høre om!

Skogen er vår viktigste ressurs for fornybare løsninger og produkter fra kommunen, men da kan vi ikke bruke den som skjold mot klimaskam og gå baklengs inn i framtida. Skogen står der for oss og har alltid pustet inn og lagret CO2. Problemet er at de menneskeskapte klimagassene den puster inn i dag forringer økosystemer, levebrødet og framtida til hele verden. Skogen må forvaltes framtidsretta og bærekraftig med omhu og omtanke. Det gjør vi ved å tilføre den frisk luft og kutte i klimagassutslippene våre - ikke bruke den som munnbind og plaster for våre egne åpne sår.

Min stemme går til ungt pågangsmot og to studenter som har investert stort i kommunen de siste åra. Det satses alt for dårlig på studenter fra Rennebu, med stor sorg. For første gang på lenge er vi under 2500 innbyggere og vi trenger friskt blod og jordnære løsninger - nær folk! Eline Voll og Astrid Gunnes har bidratt til 6 ungdomskonserter for bolyst, innovasjon og framtidstro, stått på Natokiosk for nytt aktivitetshus på Voll og brettet opp armene for dugnad i musikklivet i hele bygda.

Rennebu Arbeiderparti har snudd ryggen til studenter og etterbruken av skolelokalene på Voll og Innset, og gjort avstandene og bilavhengigheten større i kommunen.

I Harald Holms leserinnlegg skriver han at «Nerskogen er i dag mer verdsatt som hyttedestinasjon enn Oppdal. Jeg kan derfor ikke skjønne at det er riktig at det kun satses på sentrum». Arbeiderpartiet har alle muligheter til å løfte frem ungdommene og kretsene utenfor sentrum, men velger isteden «hytter» som deres desentraliserte politikk.

Jeg håper alle skjønner hvor alvorlig det er for mangfoldet, fellesskapene, tilflyttingen og arbeidsplassene i Rennebu kommune. Bruk stemmeretten og stem for en grønn og framtidsretta kommune for alle barn, ungdom og studenter! Stem KrF!