- Vi kommer aldri til å la Oppdal seile sin egen sjø

Les Oppdal Venstres Haakon Nordseths valgstev her.

Haakon Nordseth, listetopp for Oppdal Venstre.  Foto: Privat

Meninger

Løypa i Gjevilvassdalen har mange partier ved sin side

Høyre og Senterpartiet greide aldri å snu i tide

Venstre har kjempet for løypa på alle vis

Men ikke engang vi er villig til å shoppe uansett pris

Men verdien på bygdas beste løype er høy

Der den går gjennom en bilfri og vakker vinterdal uten støy


Det er mange politikere som har meninger om hvordan museet skal driftes

Venstre er klar på at uansett hvordan – må aldri den flotte dugnadsgjengen skiftes

Skal museet som kulturformidler igjen nå sitt fordums sus

Kan vi ikke krangle om hvor i verden den skal holde hus


Vårt fjellandbruk er alle lokale næringers mor

Vi ser den sliter - og at konsekvensen kan bli stor

Hvorfor er det bare Venstre som viser mot og vil?

Alene står vi der og sier det er lokale penger som må til


Hytter og fritidshus har vi i fleng

De har gitt oss en flott og diger sekk med peng

Nå er festen i ferd med å ebbe ut

Vi har snart svidd av alt som var beregnet for sau og stut

Det er ikke så lett å få alle andre til å ville

Innse at miljøet og naturen krever at vi nå tar den bitre pille

Men hvis vi nå setter farten på hyttefesten ned

Kan vi nyte nachspielet til etter både to og tre


Venstre har et stort hjerte for folk, natur og miljø

Vi kommer aldri til å la Oppdal seile sin egen sjø

Hvis det bærer aldeles vilt og ravgærlig av sted

Kommer vi til å lage et spetakkel det er umulig å leve med


Venstre er partiet som våger å følge drømmen

Der andre av frykt for valget bare følger strømmen

Vi er levende opptatt av alt og alle i vår egen bygd

Derfor kjøper vi ikke et eneste forslag før det er ferdig tygd

Du som innbygger er vår viktigste mentor

Når vi gjør vedtak er det du og ingen andre som er vår sensor


Vår liste er spredt over alle bygdas grender

Når noe er viktig for deg skal vi nok greie å vise tenner

Alle parti uansett tilhørighet og alder

Nå har vi ansvaret for å finne gode løsninger uten for mye rabalder

Vi i Venstre ønsker til slutt som eldstemann på banen bare å si

Når valgkampen er over – heder det ikke «de andre», men et rungende vi


Haakon Nordseth, Oppdal Venstre