Må tenke lengre enn byggeperioden

Ja, det er en ulempe når Låven bygges. Men er det likevel verdt det?

Innovasjonssenteret er ikke ferdigbehandlet, men Siva håper på byggestart til høsten.  Foto: Illustrasjon: Pir II - Arkitekter

Meninger

KOMMENTAR: På mandag skal bygningsrådet behandle innovasjonssenteret nok en gang. Rådmannen har innstilt på å gi rammetillatelse for «Låven», inkludert å ta deler av parkeringsplassen til Aunasenteret og stenge deler av Sambruksgata for motorkjøretøy.