Takk for tilliten – nå går vi løs på oppgavene

Den påtroppende ordføreren er glad for at det politiske samarbeidet er på plass.

Ordfører Geir Arild Espnes (Sp) ønsker å takke folket for tilliten.   Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Skrevet av Geir Arild Espnes, Oppdal Senterparti

Det har vært travle dager i innspurten av valget, - og nå ønsker jeg å takke alle dere som har bidratt til å sette SP i posisjon til å holde hånda på rattet for en god kommunepolitikk i de kommende 4 år. Takk til alle dere som har støttet oss under valgkampen, takk til dere som støttet oss under valget, og takk til dere som har sendt meg råd og gode tilbakemeldinger de siste dagene.

Så til dere som er bekymret for at Senterpartiets politikk ikke vil bli gjenkjennelig de neste fire årene: Det vil den være.

Torsdag kveld offentliggjorde vi hvem vi skal samarbeide nærmest med de neste fire årene. Øverst i samarbeidsavtalen står det: «Senterpartiet, Venstre, Kristelig folkeparti og Sosialistisk Venstreparti i Oppdal er 12.9.2019 enige om å samarbeide om å danne flertall ved konstitueringen etter kommunevalget i Oppdal i 2019, og om samarbeid i kommunestyreperioden 2019-2023. Kommunestyret i Oppdal skal i kommende periode være et kommunestyre med stor takhøyde hvor alle skal oppleve å bli hørt og være med i beslutningsprosessene. Transparens i beslutnings-prosessene og inkludering skal prege kommunestyrets og formannskapets arbeid.»

Dette betyr egentlig at vi inviterer til et enda bredere samarbeid enn med disse partiene i politikkutformingen for Oppdal.

Jeg er veldig glad for at vi har fått dette samarbeidet på plass, - som vi mener er det mest styringsdyktige alternativet. Da vi dannet denne koalisjonen av partier, fulgte Oppdal Senterparti opp det som står i partiprogrammet og det vi har sagt og skrevet gjennom hele valgkampen. Oppdal Senterparti er et sentrumsparti, og jeg tror alle forstår at det da vil bygge politikken ut fra sentrum. Vi har tatt sterkt avstand fra sentralisering, – vi har sett flere eksempler på sentraliseringsspøkelset også i Oppdal: Politireformen begynner å sette spor, passutstedelsen ble forsøkt lagt ned og veikontoret likeså.

Etter valget ble det tydelig at Arbeiderpartiet var sterkt svekket både på lokalt og nasjonalt plan. Velgerne i Oppdal hadde gått til Senterpartiet, MDG og SV. De grønne partiene, inklusive Senterpartiet, hadde imidlertid styrket seg skikkelig.

Flere saker gjorde det umulig for oss å samarbeide med Høyre: de lokale høyrepolitikernes forsvar av sentraliseringen av passutstedelse og deres påstand om at Senterpartiet gikk med ryggen først inn i framtida, samt deres holdning når det gjaldt nedleggelse av veikontoret. Senterpartiets slagord og viktigste kamp er nei til sentralisering. Tjenestene skal være nær deg!

Medlemmer av Oppdal Senterparti og alle andre av våre velgere skal være trygge på at vi står for Senterpartipolitikk. For å få gjennomført vår politikk må vi være i en koalisjon der vi er den sterke kraften, - og det mener vi at vi vil oppnå gjennom et samarbeid med KRF, V og SV.

Mange oppgaver står foran oss, - i næringspolitikken, i omsorgssektoren, i arbeidet for å støtte frivilligheten, i helse- og skolearbeidet, i arbeidet med klimautfordringene. Vi vil stå i spissen for å finne praktiske, framtidsretta løsninger.

Igjen takk til alle dere som støttet oss, støtter oss og som gir oss råd.