Næringskonferansen utsettes

Avbud fra to sentrale innledere fører til at næringskonferansen forskyves fra høsten til senvinteren.

Det blir ingen næringskonferanse i 2019. I stedet utsettes den til senvinteren i 2020.  Foto: Arkiv

Meninger

På vegne av arrangørene av næringskonferansen i Oppdal, Oppdalsbanken og Nasjonalparken Næringshage AS, vil jeg informere våre støttespillere om at tidspunktet for gjennomføring av næringskonferansen fra og med i år forskyves fra høsten til senvinteren, til mars.

Vi har i flere år diskutert å endre tidspunktet til mars. Da programmet for årets konferanse som opprinnelig var planlagt til 11. november 2019 var ferdig til å bli presentert, mottok vi avbud fra to helt sentrale innledere. I stedet for å søke å skaffe reserveløsninger, valgt vi å holde fokus på å opprettholde høy faglig kvalitet på foredragsholderne og gjennomføre den endringen av tidspunkt som vi lenge hadde vurdert.

Høsten som tidspunkt for næringskonferansen har sin direkte opprinnelse i åpningen av Skifer hotel i 2010. Vi ønsket å bidra ved å legge næringskonferansen til åpningen av hotellet. Helt fra 2019 har vi hatt et godt samarbeid med Skifer hotell om næringskonferansen.

Næringskonferansen har utviklet seg, og vi ønsker å legge ulike aktiviteter i tilknytning til konferansen. Kulturhuset i Oppdal har derfor blitt valgt som ny lokalitet for næringskonferansen fra og med mars 2020. Dette vil gi større plass og større fleksibilitet.

Vi arbeider nå med å kontakte de viktigste foredragsholderne for å finne dato i mars for konferansen. Datoen vil bli kunngjort så snart den er fastsatt.