Framtidig låvefest med litt bismak

Tirsdag ble første gravetak tatt på Siva-tomta, til manges glede og andres forargelse.

Konst. nyhetsredaktør i Opdalingen, Fredrik Borchgrevink Lange.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

KOMMENTAR: Tirsdag ble byggestarten for innovasjonssenteret i Oppdal sentrum markert med kaffe og kanelsnurrer ved tomta der Siva-bygget skal stå. Kall det gjerne en slags «åpningsseremoni» for igangsettingstillatelsen etter at et enstemmig bygningsråd 16. september ga Siva rammetillatelse for å sette opp «Låven». Oppdal maskinkompani har varslet at de kommer til å starte med gravearbeidet allerede neste uke.

Som Rema-kjøpmann Frode Ledal sier i dagens avis, føles det nesten litt godt at byggeprosjektet endelig kommer i gang. Siden planene ble lagt fram for første gang i slutten av 2017, har det blitt skrevet side opp og side ned om uenighetene rundt bygget som får et bruttoareal på 5.500 kvadrat-meter fordelt på fire etasjer. Det er ingen overdrivelse å si at det storstilte prosjektet har hatt en lang og trang fødsel.

Det er ikke vanskelig å skjønne at Aunasenterets eiere er bekymret for de økonomiske konsekvensene når 40 av deres parkeringsplasser blir berørt under byggeperioden. Man får nok ikke flere kunder ved å ha en byggeplass på nabotomta og nærmest oppå seg. Men ingen vet eksakt hvor stort omsetningstap anleggsarbeidet vil påføre kjøpesenteret.

Det blir spennende å se hvordan formannskapet i et ekstraordinært møte tar stilling til klagen som Aunasenterets eiere har sendt inn til kommunen. Klagerne krever at byggingen stanses umiddelbart og truer med å gå rettens vei dersom kommunen eller Fylkesmannen ikke tar klagen til følge.

Tenker man lenger enn byggeperioden, vil nok også Aunasenteret tjene på innovasjonssenteret. Aktørene som skal flytte inn i bygget vil gi større tilstrømming av mennesker til sentrum, noe som Aunasenteret får merke ringvirkningene av. Det var også motstand da Oppdal kulturhus skulle bygges. I dag kan vi alle være enige om at kulturhuset betyr ekstremt mye for kulturtilbudet i Oppdal.

Det blir ingen låvefest riktig ennå, men det skal nok mye til for at det ikke blir dans og musikk på «Låven» når bygget etter planen skal stå ferdig høsten 2020.


Ekstraordinært møte kan gi byggestopp for «Låven»

Det har kommet inn klager på vedtaket bygningsrådet gjorde forrige uke.

 

- Det er utrolig viktig at lekeplassen sikres

Et enstemmig formannskap gir Siva grønt lys for tillatelse til omsøkt endring av parkeringsareal. I tillegg uttrykker formannskapet glede over at lekeplassen sikres.