«Rennebu-elever ble seksuelt trakassert, befølt og kviet seg for å gå på skolen»

I løpet av mine tre år på ungdomsskolen opplevde jeg faktisk ikke en eneste dag uten at en eller annen gutt kom med seksuelle kommentarer til meg eller en av de andre jentene.

Rennebu barne- og ungdomsskole.   Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Skrevet av tidligere Rennebu-elev

Jeg gikk på Rennebu ungdomsskole for noen år siden. I løpet av disse årene ble jeg vitne til at flere elever ble seksuelt trakassert, befølt, kviet seg for å gå på skolen, byttet ungdomsskole, og fikk alvorlige psykiske problemer som ikke ble tatt på alvor av lærerne.

Ungdata sin spørreundersøkelse fra 2013 viste at elevene ved Rennebu ungdomsskole trivdes fem prosent mindre på skolen enn det nasjonale gjennomsnittet. Nyere tall fra 2016 og 2018 viser ikke de samme forskjellene. Trivselen i den norske skolen har på generell basis også blitt bedre. Samtidig ønsker jeg å fremheve at deler av skolegangen ved Rennebu ungdomsskole ikke har vært en god opplevelse. Jeg vet jeg ikke kan snakke for alle, men jeg snakker for mange, og kanskje flere enn mange tror. Det er heller ikke alt Ungdata sin spørreundersøkelse får med seg, slik som uønsket seksuell oppmerksomhet og psykisk helse.

Alle vet at ungdomsskolen er en forvirrende periode i livet på mange vis. Mange følelser og hormoner løper løpsk. Det er ofte første møte med seksualitet, popularitet og utseendepress. Dette får vi høre fra våre foreldre, foresatte og lærere. Men hvor går grensen på hva som er akseptabelt for en tenåring å oppleve på ungdomsskolen? Er det ungdommene, foresattes, eller lærernes ansvar å ta tak i ubehagelige situasjoner?

I løpet av mine tre år på ungdomsskolen opplevde jeg faktisk ikke en eneste dag uten at en eller annen gutt kom med seksuelle kommentarer til meg eller en av de andre jentene. Noen ganger var det ikke bare kommentarer, men uønsket berøring av pupper, rumpe eller nedentil. Det gjaldt selvsagt ikke alle guttene, men de få som fikk holde på med dette skapte et miljø hvor det var lett for andre å bare «slenge seg med». Mange hendelser - både kommentarer og berøring, skjedde i skolegården og på klasserommene der lærere til stadighet var innen rekkevidde. En del av problemet var nok at ingen av jentene sa ifra om at dette var uønsket adferd. Men når du er en ung jente med usikkerhet rundt din egen seksualitet kan jeg forestille meg at mange tenkte at dette bare var en del av en vanlig skoledag.

Det var i årene etter ungdomsskolen jeg begynte å få øynene opp for at mye av det som skjedde på ungdomsskolen ikke var greit. I Rennebu er det ikke videregående skole og man må derfor søke skole utenfor kommunen. På videregående ble jeg kjent med mange fra andre steder i distriktet. De kunne ikke kjenne seg igjen i det jeg fortalte om daglig uønsket seksuell oppmerksomhet. Etter det store Metoo-opprøret i 2017 har flere fått øynene opp for at seksuell trakassering både skjer blant vokse og i skolegården. Jeg skulle ønske noen hadde fortalt meg og jentene på min alder at kommentarene og befølingen ikke var greit. Men dette var noe som ikke fikk oppmerksomhet hverken i media, i klasserommet eller i hjemmet på denne tiden.

I løpet av en relativt kort tidsperiode mens jeg gikk på ungdomsskolen i Rennebu, byttet flere elever skole grunnet trivsel. Hva som gjorde at de mistrivdes med å gå på Rennebu ungdomsskole kan ikke jeg svare på for den enkelte. Poenget er at flere ønsket seg bort fra ungdomsskolen.

Jeg mener at lærerne og foresatte ikke gjorde det lille ekstra for å skape et trygt skolemiljø i og utenfor klasserommet mens jeg gikk på ungdomskolen. Den siste tidens fokus på psykisk helse og seksualitet i media kan ha gjort ungdommer og voksne mer reflektert rundt disse temaene. Jeg håper aldri mine barn blir utsatt for seksuell trakassering som 13/14-åringer, eller kvier seg for å fortelle om en vanskelig hendelse til læreren sin.

Selvsagt kan ungdommer være innesluttet eller usikre. Derfor har foresatte og lærere en viktig jobb når det kommer til å skape et trygt miljø på ungdomsskolen. Jeg oppfordrer derfor alle lærerne ved Rennebu ungdomsskole til å være ekstra oppmerksom på seksuell trakassering fremover og tydelig si ifra om at slik oppførsel ikke er greit. Til ettertanke har den digitaliserte hverdagen tatt mer overhånd, og det som tydelig ble hørt og sett den gang, blir nå sendt og sett på mobilen.