Også bygda må få et godt kollektivtilbud

Det er ikke nok med bussavgang et par ganger i døgnet og stappfulle pendlertog

Togtilbudet fra Oppdal gjør det vanskelig å bruke kollektivtransport for å pendle til Trondheim.  Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Skrevet av Inger Johanne Brandsrud, styreleder i Norges Bygdeungdomslag og Sofie Persdatter Sangnæs, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygde-ungdomslag