Nedleggelsen på Gauldal vgs er negativt for elever fra Oppdal og Rennebu

Det ligger dessverre an til at en linje på Gauldal vgs blir lagt ned.

Gauldal videregående skole på Støren er viktig for elever fra sørdelen av fylket, som kan dagpendle dit. 

Meninger

Skrevet av Tore Børresen, Holtåling og ålbygg, som også bryr seg om fremtiden for ungdommene i distriktet

Det er skremmende å se hvor vi er på vei i forhold til unge ute i distriktene og deres mulighet for yrkesvalg som 15-16 åringer.

Trøndelag fylkeskommune har ute til høring «Det videregående opplæringstilbudet for 2020-2021 og innfasing av ny yrkesfaglig struktur». Det ser heldigvis ut som man denne gangen har skånet tilbudet på Røros, men dessverre vil man legge ned en viktig studieretning på Gauldal videregående skole, Service og samferdsel.


Viktig linje kan bli lagt ned på Gauldal videregående skole

- Det er også slik at det ikke finnes en slik linje på for eksempel Røros eller Oppdal, sier rektoren.

 

Jeg har selv to barn som har valgt en yrkesfaglig retning og begge på Service og samferdsel -Salg, service og sikkerhet. Begge på Gauldal videregående, og sistemann vil få muligheten til å fullføre. Dette fordi at det var en retning som passet begge. I dette forslaget innebærer det at man ikke lengre vil få muligheten for denne studien på Gauldal videregående, og nærmeste mulighet vil være Tiller, Melhus eller Orkanger. Disse vil på mange måter utelukke elever fra den sørligste delen av Trøndelag der man kan dagpendle til skolen. En ting er sikkert, de feste ungdommer velger en retning der de kan bo hjemme lengst mulig frem til de skal videre på høyskole eller universitet. Gauldal videregående har og har hatt elever fra Ålen, Haltdalen, Singsås, Budal, Rennebu, Berkåk og Oppdal, og for det man vet kan det være en og annen Rørosing på skolen, for Røros mistet sin linje for noen år siden. Man skal være sikker på at disse tilhørende kommunene ikke får oppfostret så mange i denne studieretningen i fremtiden.

Mange elever er ikke klar for hybel liv eller har ikke ressurser for å kunne bo hjemmefra, og dette er forsterkende i forhold til om man sammenligner forskjell på leieprisene rundt Støren som er mer levelige enn på Melhus eller Trondheim der nærmeste mulighet vil bli for denne studieretningen.

Her ser vi nok en gang at det er de svakeste i samfunnet som blir taperne.

En annen sak er at næringslivet vil miste mange potensielle og meget gode og attraktive arbeidstakere som er født og oppvokst i denne sørligste delen av fylket, og denne delen av fylket vil ikke få god nok kvalifisert arbeidskraft innen disse yrkene som de fortjener.

Jeg har derfor en bønn til de politikerne i fylket som skal bestemme dette i oktober/november:

IKKE LEGG NED DENNE STUDIERETNINGEN PÅ GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, det bor fortsatt folk i den sørligste delen av fylket.


- Ferie er å gjøre noe helt annet, og avslapningen ligger i den neste aktiviteten

Herborg og Rune valgte en noe annerledes sommerferie da de dro til Spania for å jobbe for et lite stykke Norge.Åtte av ti får studieplass, halvparten fikk førstevalget

Rekordmange er tilbudt studieplass i årets hovedopptak, og sykepleierne får 225 nye plasser. Men arbeidet med å øke andelen ytterligere er vanskelig.