Reelt tap må dekkes

Det å basere seg på bokført verdi i stedet for takst er enten manglende kunnskaper om hva bokført verdi er, eller så er det en utspekulert motvilje mot å gi en full kompensasjon.

Arkivfoto 

Meninger

Skrevet av Trøndelag KrF

Trøndelag KrF krever en ramme for kompensasjon som dekker de reelle tap for pelsdyroppdretterne.

Trøndelag KrF mener at når staten tvinger en nedleggelse av en næring, må staten sørge for at det blir mulig å gå videre i livet. Prinsipper for hva som ligger til grunn for kompensasjonen er det viktigste.

Kompensasjonen skal være en opplevelse av rettferdighet fra staten over å legge ned et livsverk og en næring. Kompensasjonen skal gi en opplevelse av å avslutte med verdighet.


Pels-avvikling medfører stort stress over tid: - Det ødelegger deg ikke bare psykisk, men fysisk også

Pelsdyrbonden Øystein Storholm er ferdig med å diskutere pels-oppdrett. Nå retter han fokus mot familiene som snart mister levebrødet og alt de har bygd opp gjennom et langt arbeidsliv.

 

I ethvert erstatningsoppgjør i henhold til en rettsstat sine prinsipper bruker man en form for takst når man inndrar verdier og eiendom. Det å basere seg på bokført verdi i stedet for takst er enten manglende kunnskaper om hva bokført verdi er, eller så er det en utspekulert motvilje mot å gi en full kompensasjon.

Næringen er lagt ned med vedtak av et bredt flertall på Stortinget, dette endrer seg ikke. Det er ca. 200 oppdrettere i Norge, og derfor muliggjør det en individuell behandling der kompensasjon skal være på et nivå som gjør det mulig å gå videre i livet med verdighet.

Vedtatt enstemmig av rådsmøte 02.11.2019


«Stortingets tilbud er en god deal for pelsdyroppdretterne»

Dyrevernalliansen mener at Stortingets tilbud er raust. Vi anbefaler nå myndighetene å vente å se hvordan ordningen slår ut.