Fortsatt håp for en skikkelig OVS-utbygging

Det er et godt tegn i seg selv at politikerne og administrasjonen kommer til Oppdal. Det viser at saken opptar dem, og at de er klar over at det ikke er enkle kutt de er i ferd med å gjøre.

Skolebygget på Oppdal videregående skole trenger en oppgradering. Men det er fortsatt uklart i hvilken størrelsesorden det vil bli.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Forrige uke behandlet hovedutvalget for utdanning utbyggingen på Oppdal videregående skole (OVS). Fylkespolitikerne fattet et enstemmig vedtak, og ved første øyekast virker det ikke lovende.